Håndværk & Design / Sløjd og værksted

Kreativitet er én af de centrale færdigheder i det 21. århundredes kompetencer. Ligeledes er kreativitet en vigtig kompetence i Håndværk & Design. I dette fag byder eleverne ind med idéer til specifikke projekter eller produkter, indsamler informationer, sætter tavs viden i spil og arbejder individuelt eller i teams for i sidste ende at præsentere et færdigt produkt. Eleverne skal i denne proces opleve glæden ved at arbejde med hænderne.