VORES

RÅDGIVNINGSYDELSER

Den optimale indretningsløsning

Vi vil gerne, at vores kunder får den løsning, som passer præcis til deres behov og ønsker.

For os handler den rigtige løsning dog ikke kun om at vælge de rigtige møbler, men også om at indrette og anvende møblerne, så de understøtter de pædagogiske mål og didaktiske metoder. Når indretningen, organiseringen og didaktikken komplimenterer, frem for at modarbejde, hinanden, så kan vi øge elevernes læring, motivation og trivsel. Vi tilbyder derfor inspirationsoplæg, opstartsworkshop, studietur og implementeringsworkshop i forbindelse med salg af aktiverende læringsmiljøer. Vi vil gerne inspirere skolerne og uddannelsesinstitutionerne til at se på læringsrummet med nye øjne, og hjælpe med til, at der bliver taget hånd om forandringsprocessen i forbindelse hermed.

Få hjælp & rådgivning

20210217 113508 greyscale 1 Rådgivningsydelser

Anne Natalie Westergaard Jensen 91 23 04 65
Rumpilot og projektleder ann@hojermobler.dk

Vidste du at vi har ansat rumpiloter til netop at hjælpe skolerne med forandringsprocessen. En pilot har ansvar for alle ombord. Hun sørger for at flyet kommer godt fra start, at holde flyet i ro under turbulens, og lande roligt og sikkert igen på den nye destination. Vores rumpiloter har samme opgave, når vi laver forandringer i rummet. De sørger for at personalet og ledelsen bliver inspireret og motiveret i opstarten, de skubber og støtter til at finde den rigtige løsning undervejs, og de hjælper lærerne med at finde nye strategier og metoder når de lander i den nye indretning. Vores rumpiloter arbejder i spændet mellem undervisning og indretning.