Få hjælp & rådgivning

Vidste du, at vi har ansat en rumpilot til at hjælpe skoler med forandringsprocessen?
En pilot har ansvar for alle ombord. Hun sørger for, at flyet kommer godt fra start, at holde flyet i ro under turbulens, og at lande sikkert og roligt igen på den nye destination. Vores rumpilot har samme opgave, når vi laver forandringer i rummet. At sørge for, at personale og ledelse bliver inspireret og motiveret i opstarten, undervejs at skubbe og støtte til at finde den rigtige løsning, og hjælpe lærerne med at finde nye strategier og metoder, når de lander i den nye indretning.

Den optimale indretningsløsning

Vores mål er, at du som kunde får den løsning, som passer præcis til dine behov og ønsker.
For os handler den rigtige løsning ikke kun om at vælge de rigtige møbler, men at vælge de møbler, der understøtter de pædagogiske mål og didaktiske metoder, I har på Jeres skole.
Når indretningen, organiseringen og didaktikken komplimenterer kan vi øge elevernes læring, motivation og trivsel.
Vi tilbyder derfor inspirationsoplæg, workshop, inspirationstur og evaluering i forbindelse med salg af et Aktiverende Læringsrum. Vi tager hånd om forandringsprocessen fra start til slut og inspirerer skoler og uddannelsesinstitutioner til at se på læringsrummet med nye øjne.

Inspirationsoplæg

Ledelse, personalegruppe og bestyrelse får ny viden om Det Aktiverende Læringsrum. Et læringsrum med fokus på variation, differentiering, bevægelse, fleksibilitet og koncentration.

Workshop

En workshop er en aktiv og dialogbaseret aktivitet for hele personalegruppen. Under workshoppen kommer personalegruppen til at arbejde med deres kommende læringsrum.

Inspirationstur

Vi arrangerer inspirationsture, hvor vi tager byggeudvalget, personalegruppen, elevrådet eller ledergruppen med ud for at se og opleve skoler, der er indrettet efter vores indretningsprincipper.

Evaluering

Evalueringen har fokus på at opsamle og dele erfaringer og oplevelser fra brugerne.

Inspirationsoplæg

Et inspirationsoplæg kan både være provokerende og inspirerende. Det kan få deltagerne til at se på læringsrummet med nye øjne. Vi fortæller om, hvorfor du skal arbejde med læringsrummets indretning og hvordan du ved hjælp af et aktiverende læringsrum kan opnå højere motivation hos eleverne, skabe bedre trivsel og fællesskab i klassen samt give underviseren bedre mulighed for at igangsætte varierende aktiviteter og støtte elever med særlige behov.
Deltagerne går fra inspirationsoplægget med lyst og motivation til selv at gå i gang med at forandre og udvikle læringsrummet.

 • Inspirationsoplægget varer 1 time.
 • Inspirationsoplægget kan afholdes hos den deltagende uddannelsesinstitution eller på ”udebane”.
 • Det tilstræbes at skabe plads til spørgsmål og dialog undervejs.
 • Inspirationsoplæg er en effektiv og hurtig måde at inspirere et bredt publikum på.
 • Minimum 3 deltagere
 • Ruten planlægges som følge af gruppens ønsker til tema og geografisk placering.
 • I planlægger selv transport, forplejning mv. samt afholder udgifter hertil.

Inspirationstur

På inspirationsturen viser vores Rumpilot og distriktschef, hvorledes andre skoler med aktiverende læringsrum har indrettet sig. Deltagerne vil blive inspireret og udfordret i deres syn på læringsrum, de vil opleve, hvordan forskellige indretningsløsninger fungerer i dagligdagen, og de vil høre andre brugeres erfaringer med løsningen. På inspirationsturen vil der være masser af plads til at se, føle, høre, stille spørgsmål og sætte ord på alt det, der opleves. Deltagerne kommer hjem fra studieturen med en bunke inspiration, en sammenbindende oplevelse og et fælles sprog om læringsrum.

Workshop

Workshoppen er oplagt at bruge som startskud til en forandringsproces for skoler, der vil arbejde aktivt med deres læringsrum. Workshoppen giver rum til at italesætte bekymringer og oplevelser, så eventuelle udfordringer kan håndteres konstruktivt. Med en legende tilgang tager deltagerne rummet i brug, så der skabes ejerskab og forståelse for løsningen. Deltagerne vil gå hjem med en ny viden om sammenhængen mellem motivation, læring og det fysiske rum og få italesat deres ønsker og behov og defineret succeskriterierne for det nye aktiverende læringsmiljø.

 • Opstartsworkshoppen varer 2 timer.
 • Opstartsworkshoppen afholdes hos den deltagende institution/skole.
 • Opstartsworkshoppen tilpasses deltagernes behov, så emnerne er relevante for den enkelte gruppe af deltagere.
 • Evalueringen varer 1,5 time
 • Evalueringen foretages med elever, personale og ledelsen

Evaluering

En evaluering kan afholdes et halvt år efter et Aktiverende Læringsrum er leveret. Evalueringen har til formål at skabe rum til opsamling af brugernes erfaringer og oplevelser med deres nye læringsrum, herunder hvilke elementer fungerer godt og hvilke skal der evt. foretages justeringer på i indretningen. Dette er for at sikre, at både elever, personale og ledelse er tilfredse med den endelige løsning.

Skal vi ringe dig op?

Anne Natalie Westergaard Jensen
Rumpilot og Indretningskonsulent
91 23 04 65
ann@hojermobler.dk