Folier – Det visuelle læringsmiljø

Folier vinder mere og mere frem i alle skolens læringsmiljøer. De kan være med til at støtte en bestemt didaktik og pædagogik på alle klassetrin. En folie kan være et redskab til at samle en klasse, til at kode et læringsrum, til at skabe ro og forudsigelighed eller til at skabe bevægelse, liv og læring. Det visuelle kan være med til at understøtte det sagte, hvor det for mange elever bliver lettere at afkode og lettere at forstå.

Ta’ et kig og oplev vores mange unikke folieløsninger til indskoling, mellemtrin, udskoling, fællesområder og faglokaler.