Naturfag

Med en varieret indretning af naturfagslokaler, er det muligt at understøtte en udforskende og eksperimenterende tilgang til en naturfaglig undervisning.
Lokalerne skal indbyde til, at eleverne kan lege og lære sig ind i naturfaget gennem forskellige roller. Det skal være kodet til det arbejde, der skal foregå. Blandt andet skal der være mulighed for at udforske naturfaglige fænomener med det blotte øje, kroppen og sanserne, med finmotorikken, grovmotorikken og med autentisk udstyr, der virker.
Lokalet skal indeholde åbne fokuszoner, så der bliver rig mulighed for, at eleverne kan sparre med hinanden og spørge om hjælp. De mere lukkede fokuszoner kan skabes med lette reoler, plantekasser eller skærmvægge, så den visuelle ro hjælper til et mere fokuseret arbejde.

{

Naturfagslokalernes indretning påvirker undervisningens form, lærerens og elevernes rolle og derigennem elevernes engagement og interesse i naturfagene.

– Kirkeby, 2006.