Udfordringen

I fysiklokalet var den store udfordring, at der bagerst i lokalet var to rækker af reoler, som optog for meget gulvplads. Der var for lidt plads til arbejdsborde – som desuden kun var i alm. siddehøjde. Underviseren manglede overblik over lokalet, da eleverne ofte gemte sig bag reolerne. Underviseren havde brug for et åbent lokale, hvor man kunne se eleverne. Der var desuden et stort bredt kateder, som fyldte for meget.

Løsningen

Fysiklokalet er blevet meget mere åbent. Den ene række af de bagerste reoler er fjernet og man har nu kun en reolvæg bagerst. Borde langs væggene i siderne er bibeholdt. Lokalet tilbyder nu flere elevarbejdspladser midt i rummet med fleksible højborde, hvor man både kan sidde og stå. Bordene har udvendige hjul og kan sættes sammen hvis man ønsker. De tidligere 4-benede stole er udskiftet med taburetter. Forrest i lokalet er der to Step læringstrapper til formidlingzone ved lærerkatederet og tavlen. Step Læringstrappe kan med et snuptag skubbes sammen og give ekstra gulvplads når de ikke anvendes.

Lokalet har fået øjenskyllestation, så sikkerheden i lokalet er i orden. Der er installeret nye vaske og bordplader, hvor lærervasken er bredere og større så større ting også kan vaskes af.

Udfordringen – Natur & Tekniklokale

Skolens daværende biologilokale (som nu er natur og teknik) trængte til en renovering. Det var gammeldags, ufleksibelt og for stationært. Der var for lidt gulvplads, og for mange gashaner hvoraf kun få blev brugt. Gashanerne er i den nye indretning reduceret til to styk som er placeret i langbordet ved vinduet. Lokalet manglede opbevaringsmuligheder og trængte til en tidssvarende indretning, der både kunne benyttes af mellemtrin og udskoling.

Løsningen – Natur & Teknik

I Natur & Teknik er der installeret flytbare møbler med hjul. Både opbevaringsreolerne og bordene har hjul. Reolerne er placeret midt i rummet og skærmer og danner gruppenicher. Bag på reolerne er der gjort plads til Note whiteboardtavler der benyttes til både Fysik- og Natur & Teknik lokalet. Lokalerne ligger op ad hinanden og der er let adgang fra det ene lokale til det andet, hvis der er brug for remedier i det ene lokale som findes i det andet. Bordene har udvendige hjul, så de kan flyttes rundt som man har lyst. Lokalet har en niche med et højbord med stålbordplade, hvor der kan skæres samt afsættes varme ting. Højbordet med stålbordplade kan placeres ved vasken hvis ønsket og har samme højde.