Handelsbetingelser

Tilbud

Tilbud fra Højer Møbler A/S, er gyldige i 8 dage fra tilbudsdatoen, med mindre andet er skriftligt anført.

 

Husk at kontrollere din ordrebekræftelse

Der foreligger en bindende aftale, når køber har modtaget en ordrebekræftelse, og køber er ansvarlig for at kontrollere den fremsendte ordrebekræftelse. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Højer Møbler A/S uden skriftlig bekræftelse fra virksomheden selv. Ønsket ændringer i ordrebekræftelsens indhold skal skriftlig meddeles Højer Møbler A/S uden ugrundet ophold og senest 3 dage fra ordrebekræftelsesdato.

 

Priser

Alle priser er i DKK ekskl. moms og levering. For ordrer under kr. 1.000,- afregnes et fast ekspeditionsgebyr på kr. 150,- pr. faktura.

 

Betalingsbetingelser

Medmindre andet er skriftligt anført, skal betaling ske i henhold til de fakturaanviste betalingsbetingelser. Standard betalingsbetingelser er 14 dages netto. Erlægges betaling ikke rettidigt, kan der beregnes morarente med 1,75 % per påbegyndt måned.

 

Produktgaranti

Hos Højer Møbler arbejder vi både med egenudviklede produkter og handelsvarer fra andre møbelfabrikanter. Dette er for at tilbyde vores kunder et bredt og alsidigt produktsortiment. Vi stiller meget høje krav til møblernes holdbarhed og stabilitet uanset hvilket møbel, det gælder. Det gør vi, fordi vi med vores erfaring og kendskab til undervisningsmiljøer ved, at møblerne her i særlig grad udsættes for hårdt brug og stor belastning i hverdagen.

Vores erfaring siger os, at vores produkter er af så høj kvalitet at vi kan give 20 års garanti. Så det gør vi!
Vores produkter holder hvad de lover. Derfor dækker de 20 års garanti:

ALLE former for produktfejl, der måtte være eller opstå ved normal brug af produktet.
Garantien dækker IKKE hærværk eller forkert brug af produktet ej heller sliddele som f.eks. gaspatroner, hjul og gummibuffer.

 

Prøvemøbler

Prøvemøbler kan stilles til rådighed i nærmere aftalt periode med salgskonsulent.

 

Leveringstid og betingelser

Leveringstid og -omkostninger i henhold til ordrebekræftelsen. Levering i Jylland, på Fyn og Sjælland samt brofaste øer sker med møbeltransport eller fragtmand. Ved forsendelse til ikke brofaste øer i Danmark aftales mulighed for fragt nærmere.

Ved ordreafgivelse ønskes oplyst nummer på kontaktperson, som skal være til stede ved levering, Færøerne og Grønland f.o.b. dansk udskibningshavn ekskl. sømæssigt emballage. Levering gennemføres med et minimum af emballageforbrug.

 

Reklamation og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved levering af Højer Møbler A/S’ produkter at foretage en grundig undersøgelse af, om det leverede er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, uden ugrundet ophold efter levering, dog seneste 3 hverdage efter leveringstidspunktet. Reklamation over transportskader og andre fejl og mangler, som er synlige ved leveringen, skal fremsættes skriftligt overfor fragtmanden ved varens modtagelse og noteres på fragtbrevet.

Eventuel reklamationsbehandling sker på leveringsadressen i Danmark. Hvis varen efter levering er flyttet aftales efterfølgende tiltag individuelt.