Brugsbetingelser

Brugsbetingelser

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Højer Møbler A/S CVR nr: 14795847. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden bedes du kontakte marketing@hojermobler.dk eller kontakte os telefonisk på +45 51 51 60 10.
 

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Højer Møbler fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.
 

Immaterielle rettigheder

Alle varemærker og logoer på siden tilhører Højer Møbler A/S eller Højer Møbler A/S har fået tilladelse til at anvende varemærket/logoet på siden.
På hjemmesiden er der ligeledes mulighed for udnyttelse af billedmateriale.
Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte materiale fra hjemmesiden, bedes du kontakte os på adressen marketing@hojermobler.dk.