”Vi vil sikre ressourcer
til den næste generation”

Hos Højer Møbler anser vi det som et naturligt ansvar at bidrage proaktivt både lokalt, nationalt og internationalt med bæredygtige tiltag.

Vi tror på, at skolerne og kommunerne fremadrettet i højere og højere grad vil være bevidste om og stille krav til at de møbler og løsninger, der sælges til skolerne er bæredygtige.

Vi vil gerne bidrage og inspirere med viden og færdigheder om bæredygtighed til uddannelsesinstitutioner således, at skoler og kommuner bliver rollemodel i udbredelsen af bæredygtighed.

I vores verden handler bæredygtighed ikke kun om at mindske CO2 udslippet. Vi vil i lige så høj grad tage et ansvar for de mennesker, der er involveret i produktionsprocessen og for de børn og voksne, der skal bruge vores møbler i skolerne.

Børnene er vores hjerteblod; De skal være glade og trygge i vores læringsmiljøer og vi skal sikre, at der også er ressourcer til deres generation. Derfor bliver vi nødt til at gentænke vores måde at bruge og skabe vores produkter, så de får så lang en levetid som muligt – det er det vi kalder Cirkulær Økonomi.

Mennesker, Kloden og Økonomi

Fra lineær til cirkulær økonomi

LCA for produkter i Højer Møbler

FNs Verdensmål