{

Børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen.

Evaluering af NEST i Aarhus 2015-2019,
PPR, Børn og Unge, Aarhus Kommune, 2019

NEST

NEST er et skoleprogram, udviklet i 2003 i New York, USA.
I 2016 kom de første NEST klasser til Danmark på Katrinebjergskolen i Århus.
NEST klasser er, som grundkoncept, sammensat af 16 elever, hvoraf 4 elever har en diagnose indenfor ASF (Autisme Spektrum forstyrrelse). Klassen består derved af elever med og uden særlige behov, hvor alle elever får samme systematiske didaktik. (Cohen & Hough, 2013).

 

Læringsrummet

Undervisningen i en NEST klasse stiller krav til læringsrummet. Rummet skal være stærkt kodet og give den guidning, som eleven har brug for. Farverne skal være rolige med tydelige zoner, så eleven ved, hvilke aktiviteter, der skal foregå hvor og hvornår.

 

NEST katalog

Læs om hvordan vores møbler kan anvendes og er med til at understøtte NEST konceptet.