Det aktiverende læringsrum

Hos Højer Møbler skaber vi rum man kan lære i, være i og trives i – i bevidstheden om, at vi ikke alle gør alting ens, tænker ens og opfører os ens. Vores fornemste opgave er at hjælpe med at skabe læringsrum til alle typer elever, så vi sammen kan arbejde aktivt mod målet at gøre alle elever så dygtige, de kan blive. Det er vigtigt, at vi kigger på hvilke typer elever, der skal være i rummet, hvilke pædagogiske visioner der arbejdes mod og hvilke didaktiske metoder som ønskes praktiseret. Skolen er lige nu i forandring. Det handler om at skabe aktive læringssituationer, hvor eleverne løser praktiske problemer og udfordringer sammen. ”Kroppen skal have det godt, så hovedet kan lære.” Denne enkle sætning er fælles grundlag for alle nye former for undervisning. Bevægelse og fysisk variation giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse.
Nuværende undersøgelser viser, at der er en tæt sammenhæng mellem indretningen og elevernes adfærd og trivsel. Og mens den fysiske ramme for skolen måske ikke har ændret sig særligt gennem årtierne, påvirker den aktuelle ændring i de pædagogiske værktøjer i stigende grad skolernes indretning og design af undervisningsrum.
Højer Møbler kigger på læringsrummet med nye øjne og tilbyder et varieret læringsrum, der understøtter og giver inspiration til undervisere og elever.

Det aktiverende læringsrum

De fire frihedsgrader

360° perspektiv

De 4 frihedsgrader

Som et værktøj til at definere graden af frihed i læringsrummet, har vi hos Højer Møbler udviklet ”de fire frihedsgrader”. Med dette værktøj kan vi i samarbejde med Jer om at skabe en fælles forståelse for de behov, som indretningen skal imødekomme.
Når man ændrer de fysiske rammer, så ændres måden hvorpå vi ser undervisningen. Nye tanker opstår og vi begynder at tænke i nye og læringsrige løsninger. Rummet kan derfor sætte retningen for den ønskede organisering, pædagogik og didaktik.
Når vi kigger på graden af frihed i læringsrummet, er det derfor en god idé at tage stilling til disse ting. Hos Højer Møbler er dette grundessensen til at finde den rette løsning, som er bedst for jer.

1. Frontal

Stationær møblering
Stillesiddende tavleundervisning

2. Flex

Fleksibel møblering
Fokus på gruppearbejde

3. Aktiverende læringsrum

Varieret møblering og sceneskift i undervisningen
Bevægelse og inklusion

4. Fri

From space to place
Rammerne defineres
ud fra sted

Plads til alle

Inklusion er kommet højt på dagsordenen i takt med at elevernes individualitet stiger. Vi må i højere grad tænke ”for at behandle eleverne ens, må vi behandle dem forskelligt”. Dette skaber et øget behov for at tænke variation, differentiering og indre motivation ind i praksis. Det rette valg af læringsmiljø kan gøre, at vi kan inkludere alle elever uden af det synliggør og stigmatiserer elever med særlige behov. Vi tror på, at ved at ændre på vores setup i læringsrummet, kan vi skabe miljøer, som motiverer eleverne til læring og som skaber trivsel i hele elevgruppen.
Inklusionsopgaven må derfor være at søge at fremme alle børns muligheder for deltagelse i forskellige typer af fællesskaber, der matcher mangfoldighed. Er vi ikke bevidste om det fysiske rums betydning for elevens læring og trivsel, kan vi ubevidst komme til at ekskludere eleverne. Når vi indretter aktiverende læringsrum, har inklusion derfor en særlig plads, og vi gør os hver gang tanker om, hvordan vi i høj grad kan imødekomme elevernes behov. Derfor arbejder vi efter nogle guidelines i vores arbejde med at udvikle det fysiske læringsmiljø:

  • I hvor høj grad kan eleverne være MEDSKABENDE?
  • Hvordan KODER vi miljøet, så eleverne er bevidste om de læringsaktiviteter, der skal ske i rummet?
  • Hvordan skaber vi plads til MANGFOLDIGHED?
  • Hvordan skaber vi optimal STIMULI i forhold til lyd, lys, luft og farver?
  • Hvordan skaber vi rum, der kan FORANDRES og UDVIKLES?
  • Hvordan aktiverer vi skolens kvadratmetre. så vi opnår MAKSIMAL UDNYTTELSE?