Faglokaler

Når man indretter faglokaler er det især vigtigt, at have fokus på zoneinddeling til forskellige aktiviteter under hensyntagen til bl.a. lokalernes/lokalets størrelse, gulve, adgangsforhold, akustik og belysning. Man skal desuden forholde sig til placering og indretning af det faste inventar (skabe, hylder mm) samt de faste installationer som, el, gas, vand afløb og ventilation.

De mange aktiviteter i faglokalerne kræver at lokaleforholdene er grundigt gennemtænkt med løsninger baseret på den enkelte skoles særlige forhold.

Det løse inventar i rummet skal sammen med det faste inventar støtte op omkring en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Der skal være plads til gruppearbejdspladser, fordybelseszoner, værkstedszoner og smudszoner til at arbejde med forskellige materialer og temaer. Den praksisfaglige undervisning giver eleverne mulighed for at afprøve fag og emner efter deres interesse og opnå erfaring og læring med forskellige materialer gennem hænderne.

Højer Møbler leverer løst og fast møbelinventar til faglokaler som billedkunst, håndværk & design, værksted/sløjd, mediefag, makerspace, fysik, kemi, natur & teknik, naturfag, biologi, teknologi, madkundskab, musik og drama.

Produkteksempler til faglokaler: Rustik-A arbejdsbord, Kreavogn, Højskab til Kreavogn, Mood Board bænk.

Hent vores inventaroversigt her.

Håndværk & Design

Madkundskab

Makerspace

Naturfag