Læsehuler

Læsehuler er med til at skabe rum i rummet, der giver tryghed og omslutter eleven, så de bliver inkluderet i undervisningen, får ro til fordybelse i undervisningsmaterialet og dem selv. Læsehuler er både perfekte til elevens individuelle arbejde, men også når det kommer til gruppearbejde på opgaver og projekter, grundet møblets sider og polstring, skærmes der for omverdens aktiviteter og støj, så eleverne kan fordybe sig i opgaven.

Udover at fungere til opgaveløsning, er det ligeledes et sted, en hule, hvor man kan sidde, hvis man har brug for at være lidt alene og en pause fra de andre. Det er med til at give plads til alle og rum til de enkelte elevers forskelligheder, så de kan føle sig trygge og udfolde sig i deres tempo. Læsehulerne kan også benyttes af læreren og eleven til en privat samtale/feedback og situationer som kræver trygge og beskyttende omgivelser eks. hvis eleven søger hjælp om personlige ting.