Om Højer Møbler

Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 33 års erfaring i at udvikle, producere og levere møbler til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig og gennemtænkt indretning i form af funktionelle, inspirerende og innovative løsninger understøtter de forskellige læringsstile og skaber optimale forudsætninger for læring og erfaringsudveksling mellem mennesker.

KVALITET OG GARANTI

Kvalitet hos Højer Møbler er lig med bl.a. lang levetid, og cirkulær økonomi. Men også rådgivning, indretningsløsninger og produkter er med til at skabe kundens samlede oplevelse af kvaliteten. Vi vil foruden påstå at vi giver Danmarks længste garanti på skolemøbler.

Miljø

Hos Højer Møbler arbejder vi målrettet for at nedbringe virksomhedens miljøbelastning. Vi tager ansvar også for den næste generation, for mange brikker små gavner alle i det store billede.

i
CERTIFICERINGER

Vi arbejder målrettet på at nedbringe miljøbelastninger fra vores aktiviteter, bl.a. via forskellige miljøcertificeringer. Vi arbejder på at være frontrunner på området og stræber efter at opfylde de højeste standarder i branchen. Se vores certificeringer her.

Kvalitet og garanti

KVALITET

Lang levetid og cirkulær økonomi

Højer Møbler har en lang tradition for at levere høj ensartet kvalitet på alle områder, og vi arbejder derfor ud fra vores kvalitetsledelsessystem.

Vi har stort fokus på miljørigtig og bæredygtig udvikling af møbler og vælger altid en høj kvalitet i hele processen i alt fra materialevalg, til frembringelse.

Det helt centrale og bærende element i vores produktfrembringelsesproces er: At sikre ressourcer til næste generation.

Alt sammen for at spare på jordens råstoffer og have fokus på miljørigtige beslutninger i processen.

Det betyder derfor:

 • at vi har stort fokus på at skabe produkter med så lang en levetid som muligt, så produktet kan holdes i et cirkulært kredsløb med højst mulig værdi længst muligt.
  at vi designer og konstruerer vores møbler i modulære designs, så de enkelte sliddele kan udskiftes og produktet vedligeholdes løbende.
  at NÅR produktet i den sidste ende må kasseres, så kan det komponentadskilles og affaldssorteres.

Det kalder vi Cirkulær økonomi.

GARANTI

Hos Højer Møbler arbejder vi både med egenudviklede produkter og handelsvarer fra andre møbelfabrikanter. Dette er for at tilbyde vores kunder et bredt og alsidigt produktsortiment. Vi stiller meget høje krav til møblernes holdbarhed og stabilitet uanset hvilket møbel, det gælder. Det gør vi, fordi vi med vores erfaring og kendskab til undervisningsmiljøer ved, at møblerne her i særlig grad udsættes for hårdt brug og stor belastning i hverdagen.

Vores erfaring siger os, at vores produkter er af så høj kvalitet at vi kan give 20 års garanti. Så det gør vi!
Vores produkter holder hvad de lover. Derfor dækker de 20 års garanti:

ALLE former for produktfejl, der måtte være eller opstå ved normal brug af produktet.
Garantien dækker IKKE hærværk eller forkert brug af produktet ej heller sliddele som f.eks. gaspatroner, hjul og gummibuffer.

PRODUKTER OG UDVIKLINGSPROCES

I vores udviklingsproces følger vi den pædagogiske og didaktiske udvikling tæt, og vi prøver at være tæt på vores kunder både gennem besøg og dialog. Vi ser det som vores fineste opgave at se behov, når de spirer, også dem som vores kunder ikke selv er bevidste om, så vi kan udvikle løsninger, der understøtter de ændrede forhold i den pædagogiske praksis.

Udviklingsprocessen bæres af vores tværfaglige viden inden for ergonomi, undervisningsmiljøer, industriel design, rumdesign, materialer og produktion, samt mere end 32 års erfaring med møbelproduktion til uddannelsesinstitutioner. Når vi udvikler vores produkter, er sikkerheden i brug og anvendelse væsentlig for os, både i forhold til kemi og konstruktion. Vi har derfor testet vores produkter på Teknologisk Institut for afdampning, styrke og ergonomi. Samtidig afprøver vi produkternes holdbarhed og funktionalitet på udvalgte uddannelsesinstitutioner, når vi udvikler et gennemgribende nyt produkt. Således får vi konkrete tilbagemeldinger, der kan bruges både fremadrettet og i vores sidste produktforbedringer, inden vi implementerer produktet endeligt i vores produktsortiment.

Mennesket er ikke skabt til at sidde stille, men til bevægelse og variation. Vi sætter en god ergonomi højt i vores produktudvikling, men vores generelle holdning er, at den bedste siddestilling altid er den næste. Den studerende tilbringer ofte meget tid på en uddannelsesinstitution, og det er vigtigt, at vi gennem løsningen tilbyder en varieret siddestilling.

POLITIKKER

Hos Højer skaber vi merværdi for jer ved at:

 • Levere en høj og ensartet kvalitet, der ligger over de aftalte krav.
 • Tilegne os ny viden og teknologi via netværk.
 • Være en virksomhed i udvikling med fokus på optimering.

Bæredygtigt skovbrug

Ejer Jens Højer er ejer af Højer Skoven i Nordjylland med det formål at give tilbage til naturen. Skoven er en fredsskov på 9,8 HA, og der er i dag plantet over 40.000 træer i skoven, samt anlagt en sø og gangstier til gavn for både det mangfoldige dyreliv og lokalområdets beboere.

Miljø

Hos Højer Møbler A/S arbejder vi målrettet for at nedbringe vores miljøbelastning lige fra møblet starter sit ”liv” som råvare, til produktion og til møblerne ender som affald. Det praktiserer vi gennem vores miljøledelsessystem.

Det betyder at:

 • Vi producerer møbler af høj kvalitet.
 • Vi bruger miljøvenlige materialer.
 • Vi arbejder for en bæredygtig produktion.
 • Vi søger mod at mindske og genanvende vores affald, og vi har fokus på bæredygtigt skovbrug.

Højer Møbler A/S er ligeledes aktiv i Netværket for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark (NBE), hvilket giver os inspiration og mod til at tænke endnu mere bæredygtigt.

Høj kvalitet med lang levetid

Når vi hos Højer Møbler A/S producerer møbler af høj kvalitet med en levetid på minimum 20 år, sikrer vi at vores kunder får mest muligt for pengene, men vi mindsker ligeledes møblets gennemsnitlige miljøbelastning. Dette skyldes, at miljøbelastningen er størst ved produktion og dermed mindskes miljøbelastningen, jo længere tid der går mellem kundens køb af nye møbler.

Miljøvenlige materialer og kemi

Hos Højer Møbler A/S er vores ønske at skabe møbler, der er medspillere frem for modspillere i vores kunders dagligdag. Dette indebærer selvfølgeligt, at alle vores egenproducerede produkter overholder kravene til Dansk Indeklima Mærkning, og at flere af vores produkter er indeklima-testet ved Teknologisk Institut. Det er således en selvfølge, at vores egenproducerede møbler ikke indeholder stoffer, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.
Desuden garanterer vi på egenproducerede møbler at:

 • Spånplader og krydsfiner er fri for lim med formaldehyd og behandles med en vandbaseret vådlak, der ikke er syrehærdende, men UV-hærdet og dermed ikke har nogen afdampning af giftstoffer, fordi hærdningen er øjeblikkelig.
 • Vores metalkomponenter er lakeret med pulverlak, en tørlak, som er fri for de opløsningsmidler, der er kilde til giftudslip i luft og afløb, og hvis udnyttelsesgrad er meget tæt på 100%.
 • Ingen af vores plastmaterialer eller kunststoffer er fremstillet i det hormonforstyrrende materiale PVC, samt at plastmaterialerne aldrig indeholder phthalater eller Bisphenol-A, som ligeledes er hormonforstyrrende og miljøskadelige.
 • De benyttede tekstiler, flamingokugler i sækkestole og koldskum i de polstrede stole, er af sikkerhedshensyn behandlet med flammehæmmende midler, men ingen af stofferne er bromerede flammehæmmere, som er farlige for både miljøet og mennesker.

Bæredygtig produktion

Hos Højer Møbler A/S er bæredygtig fremskaffelse af alle materialer og møbler et vigtigt emne. I den proces anvender vi værktøjet “Målbar” i vores bestræbelser på at minimere klimaaftrykket fra vores aktiviteter. Via værktøjet bliver vi hele tiden klogere på, hvor vi bedst finder gavnlige effekter i vores materiale- og leverandørudvælgelse, materialeoprindelse, produktionsland, spildprocent samt transportmidler og -veje. Alt sammen noget værktøjet giver os mulighed for, på en overskuelig måde at tage i betragtning, når vi enten ønsker at nedbringe klimaaftrykket fra allerede eksisterende møbler, udvikler nye møbler eller søger ressourcebesparende alternativer til eksisterende sortiment. Således motiverer vi os selv til at tage de gode miljøvalg i udviklingsprocessen og altid have fokus på hvor vi kan forbedre produktets miljøpåvirkning.

Affaldshåndtering og emballering

Ud over de lovmæssige krav der er til affaldshåndtering, har vi hos Højer Møbler A/S stillet yderligere krav til os selv om, at genanvende vores affald i det omfang vi kan. Vi pakker vores møbler i tæpper og plastfilm, uden at gå på kompromis med kvaliteten af emballeringen. Vi tager tæpper og plast retur efter levering. Dermed sikrer vi, at tæpperne bruges igen til næste levering og at plasten sendes til korrekt genanvendelse. Vi afleverer alt overskydende papir, pap, plast og metal til genanvendelse gennem Stena Recycling. Desuden ser vi ingen grund til at kassere engangspaller. De bruges igen og igen, og repareres hvis de går i stykker, så levetiden og brugen forlænges.
Det er ikke kun ved levering vi optimerer vores affaldshåndtering. Allerede i vores udviklingsproces har vi fokus på at udvikle vores møbler således, de ved endt levetid er lette for brugeren at adskille i delkomponenter af rene materialer, som kan afleveres til genanvendelse.

Politikker

Højer Møbler A/S er en ansvarlig og bevidst virksomhed ved at;

 • Skabe langtidsholdbare og ressourcebesparende løsninger for at forebygge og mindske vores miljøpåvirkninger.
 • Inspirere kunder og samarbejdspartnere til at vælge bæredygtige løsninger.
 • Handle med kompetente, ansvarlige og gerne nære samarbejdspartnere.