Faglokaler

Når man indretter faglokaler er det især vigtigt, at have fokus på zoneinddeling til forskellige aktiviteter under hensyntagen til bl.a. lokalernes/lokalets størrelse, gulve, adgangsforhold, akustik og belysning. Man skal desuden forholde sig til placering og indretning af det faste inventar (skabe, hylder mm) samt de faste installationer som, el, gas, vand afløb og ventilation.

De mange aktiviteter i faglokalerne kræver at lokaleforholdene er grundigt gennemtænkt med løsninger baseret på den enkelte skoles særlige forhold.

Det løse inventar i rummet skal sammen med det faste inventar støtte op omkring en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Der skal være plads til gruppearbejdspladser, fordybelseszoner, værkstedszoner og smudszoner til at arbejde med forskellige materialer og temaer. Den praksisfaglige undervisning giver eleverne mulighed for at afprøve fag og emner efter deres interesse og opnå erfaring og læring med forskellige materialer gennem hænderne.

Højer Møbler leverer løst og fast møbelinventar til faglokaler som billedkunst, håndværk & design, værksted/sløjd, mediefag, makerspace, fysik, kemi, natur & teknik, naturfag, biologi, teknologi, madkundskab, musik og drama.

I vores faglokalekatalog kan du blive klogere på – hvilke vigtige fokuspunkter det er en god idé at forholde sig til ved indretning af faglokaler.

Højer Møbler indretter efter det forskningsbaserede indretningskoncept NyNaturfag, udviklet af Katafonden. Konceptet er drevet af Højer Møbler og er frit tilgængeligt for landets skoler. Læs mere på www.nynaturfag.dk

Produkteksempler til faglokaler: Rusitk-A arbejdsbord, Kreavogn, Højskab til Kreavogn, Mood Board bænk.

Højvangskolen

Naturfag

Nr. Uttrup skole

Naturfag

Rødovre skole

Naturfag

Sønder skolen

Naturfag

Trekløverskolen Kjellerup

Naturfag

Vemmelev skole

Håndværk & Design I Case