Det var vigtigt at sciencelokalet skulle have ”wauw effekt” og vække børnenes undren og lyst til at lege og lære. Indretningen og (tingene) skulle pirre elevernes nysgerrighed og mobilisere en iver for at komme i gang, også på egen hånd. Her må man meget gerne fejle som en væsentlig del af læringen og en vigtig forudsætning for at udvikle sin naturfagsviden og -kompetencer.

Resultatet

Via et stort vinduesparti fra Scienelokalet og ud til fælleslokalet kan man som elev følge med i andre elevers undervisning fra fællesrummet og se med når der eksperimenteres. Hylder med interessante effekter og instrumenter kan pirre elevernes nysgerrighed og undren.

Skolens science-/naturfagsmiljøer findes mange og skiftende steder på skolen og man ville gerne at eleverne i bogstaveligste forstand ”støder ind i miljøet” i deres daglige færden – som en inspirationskilde til naturfagsemner gennem hele skoleforløbet.

F.eks. har skolen et stort mobilt sjaskekar, hvor man kan “bringe naturen ind” og undersøge.