Peter Willemoesskolen

Peter Willemoesskolen er beliggende i Assens kommune. Højer Møbler har stået for indretningen af Håndværk og Design lokalet.

I den store sløjdsal, havde skolen klart defineret deres ønsker. Bl.a. tydelige zoner samt at bringe de tilstødende lokaler i spil, for at fremtidssikre indretningen.
I dag har skolen fået et nyindrettet sløjdlokale, hvor indretningen er drejet 90 grader, hvilket gav plads til flere arbejdsbænke, og tydelige arbejds- og opbevaringszoner. De tilstødende lokaler har fået nye funktioner med bl.a. et 3D-print- og smykkeværksted, og et lokale dedikeret til ”Design og Innovation”, som sammen med det store sløjdlokale skal facilitere undervisning, som vækker elevernes nysgerrighed og lyst til at udforske og eksperimentere med håndværk og ny teknologi.

Skolen ønskede at gentænke Håndværk & Design lokalet. Højer Møbler fik frie hænder til at skabe en ny, anderledes og ikke mindst, inspirerende og dragende indretning, som faciliterer skabertrang og kreativitet.
Den nye indretning består af tre zoner: ”våd/snavset zone” – med adgang til vand, en ”tør/ren zone” og en ”intro/formidlingszone”. Heraf er de to førstnævnte zoner placeret i hver sin ende af lokalet, så man dels opnår, rolige arbejdsområder, hvor eleverne ikke forstyrrer hinandens arbejde, og man undgår en sammenblanding og tilsmudsning af materialer.
Den trappeformede formidlingszone er placeret mellem ”våd/snavset”- og ”tør/ren” zone. På Scenekasserne er der plads til, at alle kan samles til en kort intro, og trappen får derved dobbeltfunktion, da den også danner arbejdspladser til f.eks. brainstorm og idégenerering.

Skolens faglokaler ligger placeret rundt om en stor Aula. Derfor valgte vi at bruge fællesrummet foran
faglokalerne til udstilling af de mange kreative projekter, der fremstilles i faglokalerne – som en appetitvækker og reklame for de nyindrettede faglokaler.