Sløjd / Værksted

Sløjd / Værkstedet er et centralt element i både Håndværk og Design undervisningen men også i Naturfaget. Et godt naturfagligt læringsmiljø bør have et dedikeret værksted med almindeligt værkstedsudstyr, som eleverne frit må bruge, og et tilhørende materialelager med “godt, brugbart skrammel” – tilpas store og små stumper af alt muligt anvendeligt. Udfordringen med at benytte skolens sløjdlokale kan være, at det er optaget af andre, og at sløjdlokalet af sikkerhedshensyn ofte kun må benyttes af få udpegede undervisere.

Koncentration i larm – nicher til ro
Når der i værkstedet / sløjdlokalet i produktfrembringelsesprocessen hamres og bankes og arbejdes med værktøj, skabes der støj. Lokalet bør dog derfor også være indrettet således, at der er nicher/rum med ro, som kan giver eleverne mulighed for koncentration i larm. I et tilstødende lokale eller niche i lokalet kan der skabes rum til f.eks. smykkefremstilling og arbejdsstationer til mere stille arbejde. Her har underviseren desuden mulighed for ro til at tale uden forstyrrelser og larm i baggrunden.

I vores faglokalekatalog kan du blive klogere på – hvilke vigtige fokuspunkter det er en god idé at forholde sig til ved indretning af Sløjd / Værkstedet. 

Højer Møbler leverer løst og fast møbelinventar til faglokaler som billedkunst, håndværk & design, værksted/sløjd, mediefag, makerspace, fysik, kemi, natur & teknik, naturfag, biologi, teknologi, madkundskab, musik og drama.

Produkteksempler til sløjd / værksted: Rusitk-A arbejdsbordKreavogn, Symaskinevogn, Værkstedsvogn, Højskab til Kreavogn, Klippebord, Mood Board bænk

Bliv inspireret af vores sløjd / værkstedsindretninger