Lounge

Foyeren eller loungeområdet er ofte skolens ansigt udadtil. Det er her forældre, medarbejdere og gæster får det første indtryk. Holdningen til disse rum har gradvist ændret sig over de seneste år. Hvor vi tidligere så traditionelle løsninger, ser vi nu en masse ideer og ønsker om nye tanker og måder at indrette på. Foyeren skal være en stilfuld oase, hvor man kan opholde sig, arbejde eller slappe af i smukke omgivelser. I loungeområder vælger flere og flere en løsning, hvor området inddeles i zoner. Ved at inddele rummet i forskellige zoner kan man skabe en fornemmelse af flere mindre rum. Dette kan eksempelvis gøres ved at skabe niveauforskydninger ved at benytte mobile scenemoduler og afskærme med farverige og lyddæmpende skærmvægge.