Udfordringen

Formålet med den nye skole var bl.a., at den skal fungere som pilotprojekt for kommende skolebyggerier i kommunen, hvorfor der er lagt op til, at mange nye tiltag vil blive testet og evalueret i løbet af den indledende fase.

Ledelsen var fra starten opmærksom på, at det ville være en udfordring at gennemføre ændringer i det pædagogiske mindset uden at have opbakning til dette. Derfor ønskede man at inddrage lærerne i forandringsprocessen for at sikre ejerskab i det videre forløb. Samtidig skulle forandringerne ske med respekt for kulturforskelle, lærere og elever samt deres indbyrdes relationer. Personalegruppen kom frem til følgende ord, som skal gennemsyre det fremtidige læringsmiljø: lyst, glæde, fællesskab, videbegærlighed, positiv energi, ligeværdighed, udvikling, nysgerrighed, ansvarsfølelse, tryghed, muligheder, opmuntring, ærlighed, respekt, venskab og mangfoldighed.

Det indledende arbejde udmundede i et ønske om at skabe en skole, som kan give alle børn og elever samme forudsætninger for at lykkes samt stræbe mod en forbedret kvalitet i det pædagogiske arbejde. Derudover ønskede man at skabe et miljø, som fremmer alle elevers udvikling og indlæring, samt en livslang lyst til at lære.

For at sikre sig, at det aktiverende læringsrumskoncept var den rigtige vej at gå, besluttede skolen at teste konceptet i en i forvejen udfordrende klasse.

Løsningen

Konceptet med det aktiverende læringsrum bygger på, at der skal være en plads til alle i en differentieret indretning. I projektet blev der i klasselokalerne yderligere lagt vægt på, at indretningen skal tilrettes i forhold til elevernes alder, da man ønskede at bibeholde klassetrinsopdelingerne.

I alle klasser er der indrettet en formidlingszone foran tavlen ved hjælp af læringstrapper eller amfi-trapper. Samtidig er der indrettet pladser til fordybelse og koncentreret arbejde enten i form af et Focus fordybelsesmøbel eller ved enkeltstående arbejdspladser fordelt rundt i klassen. For at kunne fremme teamwork og gruppearbejde, bliver der mulighed for dette ved større gruppeborde forskellige steder i klassen. Samtidig er der indregnet et kreativt hjørne og bløde møbler.

For at øge fleksibiliteten i undervisningen er Zap conceptet benyttet flere steder i indretningen. Der tilbydes forskellige arbejdshøjder, på et tæppe, i standardhøjde eller i barbordshøjde og endvidere er alle stole med justerbare højder, for at de kan tilpasses forskellige elevtyper.

Generelt er skolen positiv over for de fordele, de allerede nu har opnået med den nye skole. Der er stadig småting, der skal justeres, men der er åbenhed omkring projektet og stor opbakning blandt lærerstaben over for de ændringer, der er blevet gennemført. Og blandt eleverne er der ikke nogen tvivl om, at de har fået den fedeste skole i kommunen.

Stillesidning i skolen resulterer i sygdom og dårlige resultater. Ny rapport viser, at 68% af svenske skolebørn er fysisk inaktive (DN Debat 5/4). I det aktiverende læringslandskab arbejdes der med en helt ny form for rummelighed og mobilitet i indretningen. Vi definerer mobilitet bredt og den opnås ikke ved at sætte hjul på borde og stole, men ved at tilbyde mange forskellige måder at sidde og stå på. Vi plejer at sige: “den bedste siddestilling er altid den næste”
Eleverne kommer helt naturligt til at bevæge sig i løbet af lektionen, og fordi det sker flydende bliver det ikke forstyrrende for undervisningen.

Indretningsarkitekt, Bente Boddum Jensen

Resultatet

Nogle lærere var på forhånd bekymrede for, at det ville skabe uro at arbejde i de nye læringsrum. Dette viste sig dog ikke at være tilfældet. Tværtimod har nogle lærere bemærket, at lydniveauet er dalet.

I nogle tilfælde har det været nødvendigt at afstemme med lærerne, når de stødte på uforudsete udfordringer, så udfordringerne ikke overstiger gevinsten ved de nye klasserum. Dette er dog med til at styrke de interne samarbejde lærere og elever imellem, så ulemper bliver vendt til fordele hen ad vejen.

Den differentierede indretning gør det muligt eleverne at skifte plads – også i løbet af en lektion. De elever, som har brug for samtale og opmærksomhed vælger måske teamzonen, men kan senere skifte plads, uden at det påvirker resten af klassen. De finder stille og roligt en ny plads, hvor de kan arbejde videre med den opgave, de er i gang med. Dette er med til at give de elever, som har behov for at røre på sig for at lade op til næste opgave, en mulighed for selv at afstemme deres egne behov.

Studiedag/studiebesøg

Som et led i en forandringsproces for skolen faciliterede Højer Møbler en workshop for hele skolens personale i starten af forløbet. Personalet fik til opgave at definere, hvilke behov skolen ønskede at opfylde i deres nye skole. Skolen havde et ønske om nye møbler og en ny form for opstilling/indretning i forhold til en traditionel frontalopstilling. Efterfølgende var 12 skoleledere fra Nässjö kommune på en studietur i København for at hente yderligere inspiration til den nye skole og her var der fokus på både små og store tiltag, som kunne betyde en forskel for skolens succes fremover.

Det var en udfordrende klasse og vi forventede os endnu mere kaos i opstarten. Men det kom aldrig. Faktum er, at lydniveauet i klassen blev reduceret.

Vi var 2 lærere med helt forskellige personligheder, men begge har vi været meget positive over for mulighederne i det nye testrum. Efter at vi har afprøvet konceptet, kunne ingen af os tænke os at gå tilbage til det gamle.

– Mia (Lærer i testklasserummet på Runnerydskolen)