Undersøgelser viser at vi efter 2 uger kun husker 5 % af det vi får fortalt af andre og 10 % af det vi læser. Ved disse undervisningsformer er eleven passiv, skal vi op over de 50 % skal eleven være aktiv i undervisningen. Her er tallene lige pludselig helt anderledes og undersøgelserne viser at vi efter de to uger husker 90 % af det vi skal præsentere for andre. Ved at tænke indretningen på den rigtige måde kan vi nedbringe den tid, hvor eleverne er passive og opfordre dem til at agere aktivt i forhold til deres egen læringsproces. Derudover stiger motivationen selvfølgelig når vi opholder os i nogle mere inspirerende miljøer.

– Heidi Nørgaard Jensen, produktchef hos Højer Møbler A/S.

Udfordringen

På Vestre Skole ville man gerne skabe fremtidens læringsrum for skolens to 8. årgange. Derfor gik skolens ledelse i gang med at finde partnere indenfor alt fra IT, elektronik til installation og indretning for at skabe de optimale rammer. Højer Møbler A/S blev valgt som partner på møbleringsdelen.

”Vi ville gerne tænke helt anderledes og skabe nogle læringsrum, hvor indretning og de rumlige omgivelser giver de bedst mulige vilkår for læringen. Med indretningen ønskede vi at gå væk fra tanken om traditionel tavleundervisning og i stedet fokusere på læring gennem aktive og motiverede elever”

– Kristian Toft, Skoleleder på Vestre Skole

Video thumbnail for Skolen skal ombygges 2

Se dette indslag fra TVOJ, hvor elever og skoleleder Kristian Toft fortæller om læringsmiljøet.

Løsningen

Indretningen blev en løsning, hvor der i langt højere grad er fokus på projektarbejde og på at give hver elev mulighed for at lære i forskellige møbler. Fx er rummet ikke indrettet med 28 borde og stole, men i stedet med en blanding af sækkestole i friske farver, modulérbare Skyline sofamoduler samt borde, som kan kombineres på forskellig vis, så der er mulighed for at arbejde individuelt eller i større eller mindre grupper alt efter behovet. Rummet indeholder også en amfitrappe, som kan bruges til samling og præsentationer samt mobilt kateder, som gør det muligt for underviseren at bevæge sig mere frit i rummet. Meget af undervisningen er baseret på IT, og hver elev har fået en tablet, og for at tilgodese behovet for sikker opbevaring, er læringsrummene også indrettet med låsbare elevskabe.

Resultatet

Vestre Skole ønskede at indrette fremtidens læringsrum for skolens 8. årgange – rum som skulle motivere til at lære på en ny og anderledes måde. Resultatet blev en anderledes indretning, hvor der er tænkt i alternative møbler at opholde sig i, mens man lærer. Fokus er med de nye møbler på at tilgodese de skiftende undervisningssituationer og at opfordre eleverne til at være mere aktive i undervisningen.
Vestre Skole er udvalgt som demonstrationsskole.
Eleverne producerede en radioudsendelse fra åbningsdagen med blandt andet Undervisningsminister Christine Antorini i studiet. Højer Møblers bidrag til fremtidens læringsrum omtales efter 14 minutter.

”Vi glæder os til at tage lokalerne i brug. Vores samarbejde med Højer Møbler A/S har været rigtig godt, og vi er blevet positivt forstyrrede omkring mulighederne for at indrette rummene undervejs i processen.”
– Kristian Toft, Skoleleder Vestre Skole