Forandring kan være svær, men ikke her. Alle eleverne har hurtigt vænnet sig til de nye og meget anderledes omgivelser.

Permanent testlokale – 6. klasse

Det andet testlokale er en 6. klasse som kommer til at være fast i lokalet. Til 6. klasse hører et fællesareal som også er re-tænkt i forhold til funktion og hvilken værdi det kan spille ind med til de øvrige lokaler i klyngen. Passive arealer er blevet aktiveret og det er blevet muligt at lave flydende sceneskifte som ikke virker forstyrrende på undervisningen og elevernes arbejde.

Rummet har styrket elevernes sociale forhold og i en social velfungerende klasse er eleverne kommet endnu tættere på hinanden.
Det har været en sund øvelse, at flytte ind i testmiljøet og ikke kun være på besøg. De udfordringer eleverne og underviserene har mødt, er blevet løst på en ny, og endnu mere værdiskabende måde, netop fordi en hverdag skal fungere.

Fællesrum

Implementering på hele skolen

Efter perioden med testlokalerne med stor succes var overstået, besluttede Vester Hassing skole i 2019 at implementere aktiverende læringsmiljøer overalt på skolen. Alle klasserum i både indskoling, mellemtrin og udskoling er herefter blevet indrettet ud fra principperne om, at alle skal kunne skifte siddestilling når man ønsker.

Ud over skoles klasserum er skolens fællesrum og PLC også blevet indrettet med varierede møbler og med legende elementer for både store og små. I skolens PLC samler det store Bastalto møbel skolens elever til både fordybelse – med masser af bogkasser omkring – og som amfi ved små præsentationer/koncerter i lokalet.

Fuld udnyttelse af gode kvadratmeter

Skolens fælleslokaler er et stort aktiv – og her har man virkelig forstået at udnytte og indrette alle kvatratmeter med hyggelige og brugbare nicher og læringsområder.

“I forhold til vores trivselsmåling. Før, altså med de gamle møbler, så var der et spørgsmål om de fysiske rammer. Jeg tror der var ca. 35% der var tilfreds med det. Det er jo lavt. Så fik vi det nye. Så var vi oppe på 76%. og der var de nye møbler lige sat ind.”
Tommy, viceleder, Vester Hassing Skole

Ja, vi bruger fællesrummene meget mere nu. Det er nok det der fungerer allerbedst. Det er rigtig godt det vi har fået lavet der.
Støjen derude er ikke slem, men vi organiserer det med et “klyngekørekort”, som bliver inddraget hvis man larmer for meget.
Tommy, viceleder, Vester Hassing Skole