Madkundskab

Madkundskabslokalet er mere end bare et køkken. Her skal der måske også være plads til at tage mere af naturen med ind end blot grøntsager. Tendensen er også her, at flere dicipliner fra andre fag skal kunne integreres i lokalet. Her skal måske være plads til naturfaglige eksperimenter i form at dissekering og undersøgelse af døde dyr mm., hvis skolen mangler kvadratmetre til dette andre steder på skolen. Derfor er det en god idé at overveje dette fra starten. Lokalet skal også være stort nok til at rumme både de teoretiske discipliner og det praktiske arbejde. Der skal være mulighed for individuelt arbejde ved mindst én arbejdsplads, og for hold- eller gruppearbejde. I et fag, hvor man arbejder med hygiejne, anretning, nydelse og kvalitet, bør faglokalet fremtræde lyst, rent og velholdt. Samtidig med, at dagslyset er vigtigt, har kvaliteten af det kunstige lys i et madkundskabslokale stor betydning.

I vores faglokalekatalog kan du blive klogere på – hvilke vigtige fokuspunkter det er en god idé at forholde sig til ved indretning af Madkundskab.

Højer Møbler leverer løst og fast møbelinventar til faglokaler som billedkunst, håndværk & design, værksted/sløjd, mediefag, makerspace, fysik, kemi, natur & teknik, naturfag, biologi, teknologi, madkundskab, musik og drama.

Genner skole

Madkundskab I Case

Ferslev skole

Madkundskab

Bliv inspireret af vores løsninger til Madkundskab