Børnene er meget mere motiverede og det nye læringsmiljø hjælper også undervisere og pædagoger til at bryde gamle vaner og opbygge en ny kultur

– Michael Blom, SFO leder på Katrinebjerg Skole

Udfordringen

Grundet den nye skolereform havde Katrinebjergskolen behov for at foretage større ændringer for at imødekomme de nye krav. Heriblandt ønskede skolen at eleverne skulle opleve en varieret dag, og var parat til at kigge på alternativer til det typiske undervisningslokale og hjælp til hvordan undervisningen kunne komme til at foregå I fremtiden.

Løsningen

For at finde den mest optimale løsning valgte Katrinebjergskolen at den tidligere SFO skulle indrettes som et eksperimentarium for fremtidens læringsmiljø. Her afprøvede de forskellige årgange på skift 14 dage med længere skoledage i et nyt og mere fleksibelt læringsmiljø. Forsøget var en stor succes hos eleverne, som ønskede at fortsætte undervisningen i de nye og anderledes lokaler. Vigtigst var dog, at alle kunne se vigtigheden i et fleksibelt læringsmiljø, som passede til den nye skolereform fremfor at investere i mere arbejdskraft.
På baggrund heraf valgte Katrinebjergskolen at få Højer Møbler til at lave en strategisk indretningsplan for at implementere fremtidens læringsmiljø på hele skolen.

Resultatet

Pædagoger og undervisere valgte i samarbejde med Højer Møbler en meget høj frihedsgrad til de nye læringsmiljøer, hvilket var udgangspunktet for den nye plan, som skal udføres over de næste 4-5 år. Indtil videre er der blevet renoveret 5 lokaler som hovedsageligt er indskolingen og allerede nu kan man se en tydelig forandring udtaler Michael Blom, SFO leder på Katrinebjerg Skole.
Alle har taget godt imod de nye fleksible rammer både hos forældre, elever og undervisere, hvilket i stor grad også skyldes Katrinebjergskolens store engagement i den nye plan.