Udfordringen

Godhavn skole ville gerne tilbyde eleverne og de ansatte på skolen nogle bedre indrettede undervisningsrum. Indretningen var slidt, kedelig og rummede slet ikke nicher, der kunne tilgodese de udfordringer eleverne havde. De manglede i den grad en indretning med små nicher, der kunne give børnene den tryghed de havde brug for og en mulighed for personalet til bedre at hjælpe og understøtte deres elever. Man havde brug for en indretning, der også kunne rumme eleverne når de havde brug for en pause eller trække sig, uden at skulle være nødsaget til at at tage eleven med ud af lokalet.

Løsningen

Behandlingspædagogikken på Godhavn tager udgangspunkt i, at ethvert barn har ret til at blive behandlet omsorgsfuldt og individuelt ud fra en særlig tilrettelagt og målrettet behandlingstænkning, der tager højde for barnets historie og følelsesmæssige samt kognitive forudsætninger for at indgå i kontakt og relation med sin omverden.
Set ud fra det perspektiv var det vigtig for skolen, at indretningen af læringsrummene tog højde for den individuelle undervisningsform. Samtidig skulle indretningen tilbyde nicher, der kunne skabe ro og tryghed men også gruppearbejdspladser, hvor eleverne øver at interagere/samarbejde.  
Skolen har fået et lokale med Amfigo-trapper, hvor eleverne møder ind om morgenen til fælles besked, herefter går eleverne i undervisningslokalerne. I undervisningssituationen er der ca 2-4 elever i læringsrummene samt en voksen pr elev. I alle læringsrum er der mulighed for at have en fast plads eller prøve en anden plads, alt efter hvad eleven har brug for den dag eller i situationen. I alle lokaler er der nicher med højryggede Penta-sofaerKupésofaer og Focus læsehuler, hvor underviseren kan tage eleven hen til en afskærmet plads. Indretningen dækker nu alle elevers behov. 

Resultatet

På alle niveauer tilstræbes det, at give rum for den enkelte elevs individuelle og sociale muligheder. For at tilbyde den bedste indretning er det rigtig vigtigt i den indledende fase at få kendskab til hvilke elever indretningen skal kunne rumme og det er en rådgivning som Højer Møbler har stor fokus på for at kunden får den helt rigtige løsning.

Processen hen mod den helt rigtige løsning for Godhavn skole, har været et tæt samarbejde mellem skolens personale, ledelsen og Højer Møblers konsulenter. Dette har medført at skolen har fået en rigtig fin indretning, der opfylder alle de behov både elever og undervisere måtte have til rummet. Resultatet er at skolen er rigtig glade og tilfredse med den indretning de har fået. Den løser fuldt ud de udfordringer de havde og børnene kan nu være i rummet.

Det er vigtigt at der er nogen omkring en, der kan mærke de ting man ikke siger.

– Elev, Godhavn