Ønsker

Skolen har i den indledende fase gjort sig store overvejelser over, hvilken skole Frelloskolen skal være. Med et fokus på trivsel, forventningsbaseret klasseledelse, inkluderende læringsmiljøer og projektbaseret læring, kom skolen til den konklusion, at deres klasselokaler ikke skulle ligne traditionelle klasserum.
Alle lokaler er indrettet efter et aktiverende læringsrums koncept. Det vil sige, at der i alle stamklasser er mulighed for at sidde højt, sidde blødt og at kunne trække sig til forskellige fordybelsespladser. Derudover er skiftene i undervisningen synliggjort i form af læringstrapper til formidling, gruppeborde til gruppearbejde samt flytbare møbler, så gulvet hurtigt kan ryddes til bevægelse.
Når eleverne går på mellemtrinet har man vandreklasser. Det betyder, at eleverne bevæger sig hen til det lokale, hvor undervisningen foregår, herunder matematik lab, naturfags lab osv.

Resultat

Klasseværelser: 
Efter skolens eget ønske er klasseværelset blevet indrettet efter et aktiverende læringsrums koncept. Klasseværelserne har derfor fået Donutborde, som giver læreren mulighed for at have en gruppe elever tættere på. Derudover er der elevborde, både to-mandsborde og enkeltmandsborde, for at give en fleksibilitet i klassen alt efter aktiviteten. Focus og Cara high giver fordybelsespladser i klasserummet, så eleverne ikke er nødsagtigt til at forlade klassen, for at finde ro. På denne måde er klasseværelset blev indrettet med forskellige arbejdsstationer, som giver eleverne mulighed for at arbejde i forskellige siddestillinger.

PLC:
Skolens PLC blev indrettet med vores lækre Pinto sofa, søjleborde og berlinbænke. Pinto sofaen, der er bygget op af sofamoduler, giver frihed til at sammensætte møblet i flere formationer. Over søjlebordene er der placeret to Under the bell lamper, som både hjælper med belysning og til at absorbere støj i det store åbne rum, når eleverne skal arbejde med en opgave.

Resultatet

Rotunder:
På hver etage er der grupperum til eleverne i form af de flotte rotunder, som med deres buede vægge dels skaber et grupperum på den ene side og et naturfags lab. på den anden. I ét af skolens naturfagslabs er elevborde, Orion Gas samt Zap Totem placeret. Zap totem giver eleven mulighed for at sidde i forskellige højder og endda som en stående arbejdsplads. Den mobile Katederreol XL med hjul, fungerer både som opbevaring og som arbejdsstation for læreren. Katederreolen er på hjul, så den nemt kan flyttes hen, hvor undervisningen skal foregå.

Fællesareal:
Udenfor klasseværelserne har vi i skolens fællesareal skabt et fælles mødeområde, hvor der er placeret Penta sofamoduler sammen med Søjlebord og Puffer. Pentaen skaber, med sin femkantede form og varierende ryghøjder, et kreativt og legende miljø, hvor eleverne kan samles i såvel timerne som frikvartererne.