NYNATURFAG

En varieret indretning af naturfagslokalerne motiverer og involverer eleverne mere i undervisningen.

NyNaturfag er et indretningskoncept for naturfagslokaler, som blev lanceret af Katafonden 2013. Forskningen derfra viser, at en varieret indretning af naturfagslokalerne motiverer eleverne – de involverer sig mere i fagene og viser en øget interesse for at beskæftige sig med naturfaglige opgaver og eksperimenter.

Indretningen fordrer forskellige og varierede undervisningsformer og giver fantastiske muligheder for at eleverne kan eksperimentere og udforske forskellige naturfaglige emner. Denne anderledes indretning og undervisning, giver eleverne gode muligheder for at komme i flow, får dem til at glemme tiden og øger deres evne til at koncentrere sig om de opgaver, de blev stillet.

”Vi har set store potentialer for både bedre undervisningsformer, mere produktive lærer-roller, mere konstruktive elevroller, bedre forudsætninger for flow og flere muligheder for læring”.

– Frans Ørsted Andersen, flowforsker og leder af forsøgs-undervisningens evaluering.

”Jeg har da på en måde lært, at fysik kan være sjovt, for jeg har aldrig forstået, når folk sagde det var sjovt”.

-elev

Kom selv i gang

Med at skabe bedre og mere varierede naturfagslokaler.

Konceptet

Med projektet NyNaturfag ønsker vi at øge elevinteressen for naturfagene i grundskolen

Besøg os til åbent hus i Naturfagshuset FUF

Få hjælp og rådgivning

Book undervisning i Naturfagshuset FUF hos Universe

Se vores inspirationsmateriale