Gymnasiet ønskede rum, der både kunne rumme formidlingssituationen, og derved siddemulighed når de skulle gennemse en film og samtidig skabe plads til redigeringsarbejde i grupper.

Rum i rummet

I det store dobbelthøje fællesrum arbejdes der med at skabe rum i rummet. En række af møbler med FOCUS i midten skaber et forløb af mindre rum i rummet. Her sidder man skiftevis højt og frit, og lavt og let. En stribe af loungemøbler laver en let opdeling af rummet og danner base for et hurtigt møde eller en kort pause.

Gymnasiet ønskede rum, der både kunne rumme formidlingssituationen, og derved siddemulighed når de skulle gennemse en film og samtidig skabe plads til redigeringsarbejde i grupper.

I indretningen arbejdede vi i forskellige højder, dels for at skabe godt udsyn til alle, men også for at lave en visuel opdeling af det lange undervisningsrum

Både højt og lavt

Midt i rummet sidder man højt og har et godt udsyn til begge ender af lokalet. På væggen er monteret en ZAP liste med mobile ZAP plader hvor eleverne kan arbejde lidt mere fordybende, individuelt eller i små grupper.

I den forreste del af rummet er møblerne lave. Det er valgt primært for at skabe bedre udsyn for dem der sidder i den bagerste række. Området er bygget op af borde i forskellige udformninger og semibløde lounge moduler til det kortere ophold.

Zap conceptet på Fjerritslev Gymnasium

I skolens nye medielokaler på Fjerritslev Gymnasium indgår Zap concept som et supplement til det øvrige møblement og er flot inkorporeret i skolens eksisterende arkitektur. Med mange skift imellem arbejdsmetoder og undervisningsformer, åbner zap mulighed for øget fleksibilitet og for at optimere ellers ubrugte kvadratmeter.

Fuld udnyttelse af gode kvadratmeter

I medielokalerne har man valgt en varierende indretning med skiftende møbeltyper, hvilket både gør noget godt for øjet, stemningen og naturligvis for lokalernes funktionalitet. I Fjerritslev har de haft fokus på, at indretningen skal underbygge måden, hvorpå eleverne arbejder med faget. Fleksibiliteten i indretningen er essentiel, da mediefaget byder på mange forskellige temaer og arbejdsmetoder, hvor eleverne ofte skifter mellem undervisning, fremstilling, fremvisninger og mere gruppeorienteret arbejde. Her bidrager Zap som et godt supplement til de mere stationære møbler, ved at gøre ellers ubrugte vægarealer til anvendelige arbejdszoner. Zap kan desuden frit medbringes til de bløde møbler, som derved let inddrages som brugbare arbejdspladser.

Den næste siddestilling er altid den bedste

Zap vægliste er monteret flere steder i lokalerne og i forskellige højder. Muligheden for skiftende arbejdsstillinger øger elevernes evne til at bevare koncentrationen over længere tid og modvirker eksempelvis muskel- og rygsmerter. Zap åbner op for, at eleverne frit kan skifte ”arbejdsplads” efter behov, uden at møblerne skal flyttes. Derved undgås det, at de andre elever forstyrres. Når vejret er godt, tages skolens udearealer indimellem i brug. Udendørs kan Zap udgøre en god, praktisk og stabil base til bøger, bærbar eller tablet.

Studerende på Fjerritslev Gymnasium snakker om deres nye mediefags rum

På Fjerritslev Gymnasium blev Højer Møbler bedt om at skabe et nyt læremiljø til skolens mediefags rum. For at skabe et stimulerende kreativt miljø til de studerende krævede det nye tanker omkring læring.

Dette korte klip er redigeret og klippet af de studerende selv, og forklarer kort omkring deres egen reaktion til det det nye læremiljø.