PLC

PLC’et er skolens hjerterum og derfor var det også vigtigt at indtænke møbler, der kunne invitere til fællesskab. Scenekasser, Podia og Amfitrapper blev derfor placeret centralt i lokalet, så eleverne havde steder at mødes på kryds og tværs af alderstrin.