LCA for produkter i Højer Møbler

I Højer Møbler arbejder vi for at minimere klimaaftrykket for vores samlede aktiviteter. For at blive klogere på klimabelastningen på produktniveau, har vi valgt at anvende værktøjet MÅLBAR til at foretage livscyklusvurderinger for udvalgte produkter for at finde forbedringspotentialer i vores eksisterende sortiment. Vi anvender ligeledes værktøjet som ét af udgangspunkterne i forbindelse med udvikling af nye produkter.

I forbindelse med dette arbejde får vi kendskab til de valg, der er truffet i hele fremskaffelsesprocessen for produktet. Vi får et nødvendigt indblik i, hvorledes mulighederne for genbrug, genanvendelse og bortskaffelse er for produktet – herunder også hvorledes disse aspekter er tænkt ind i designprocessen. Genanvendelighedsgraden for materialet, samt graden af mulighed for kildesortering af de enkelte materialedele efter endt anvendelse, er for os helt centralt i arbejdet for at fremme mindre klimabelastende produktaktiviteter. Via livscyklusvurderingerne optrevles ligeledes transportbelastningen gennem hele produktets levetid.

Vi bruger beregningerne i vores udviklingsafdeling til at vurdere, hvorledes vi kan forbedre vores klimapræstation for de enkelte produkter. Her gennemgår vi såvel materialer, som leverandører, produktionsmetode, produktionsland og transport i produktets samlede livscyklus samt mulighederne for genbrug og genanvendelse efter endt anvendelse mv.
Beregningerne gør os kloge på, hvilke faser af produktets livscyklus, der er de mest klimabelastende, og giver os mulighed for at beregne alternativer tidligt i udviklingsfasen.
Den viden, vi opnår via optrevlingen af værdikæderne samt selve beregningerne, bruger vi bl.a. til at lægge pres på vores leverandører ift. at producere mere klimavenligt, at skaffe råmaterialer andetsteds fra, at anvende en anden type råmateriale, at vælge en anden type emballering eller fragt af produktet osv.

Mennesker, Kloden og Økonomi

FNs Verdensmål