Indretningsprincipper

Børnehaveklasse

1.-4. klasse

5.-9. klasse

7 fordele ved det aktiverende læringsrum

BØRNEHAVEKLASSE

I børnehaveklassen skal eleverne have bygget et solidt fundament for en god skolegang. De skal udvikle lyst, nysgerrighed og engagement til at beskæftige sig med skolens indhold, arbejdsformer og sociale fællesskaber. Derfor skal læringsrummet inspirere, favne bredt og indbyde til kreativitet og leg. Legen skal udgøre et centralt element i undervisningen, for det er i legen, at eleverne udvikler fantasi, tænkning, sprog og sociale kompetencer, som er byggestenen til en god skolegang.
Tryghed, nærvær og faste rutiner er også vigtigt. Eleverne skal blive fortrolige med skolen og med hinanden. De skal trives i skolen, så der er overskud til at lære.

I vores indretning i børnehaveklassen indtænker vi altid plads til leg, bevægelse og mange forskellige arbejdsområder, samt ro og fordybelse.
Både stole med ryglæn og forskellige taburetter med og uden vip gør at alle elever kan vælge en siddeplads, der passer til deres behov alt efter aktiviteten.
De store gruppeborde inviterer til spil og kreative projekter, hvor eleverne kan hente deres papir, sakse og tusser i Kreavognen.
Podia hulemøblet i to niveauer omfatter både en reol til opbevaring, en trappe til formidling og en hule – nede som oppe.
Tæpper, folier, dukkehuse og små læsehuler giver en legende tilgang til læring.

1.-4. KLASSE

I 1.-4. klasse arbejdes der med en bred palet af undervisningsformer. Der skal være plads til alt fra individuelt arbejde, gruppearbejde, Cooperative learning, Ugeskema, spil og leg til projektbaseret læring og praktiske forsøg. Dette stiller store krav til læringsrummet, som skal være fleksibelt og omstillingsparat alt efter aktiviteten i timen.
På mange skoler oplever man i dag udfordringer med uro i klassen. En løsning kan være flere afskærmede pladser, hvor eleven kan trække sig tilbage og opnå fordybelse. Men vi må ikke glemme fællesskabet. Derfor bliver gulvpladsen vigtig, så klassen kan lave aktiviteter som fælles opmærksomhedsfokus, bevægelse og læring gennem leg.

I 1.-4. klasse kan formidlingen både foregå fra elevernes egne pladser eller på tæppet og Step-trappen. Tæppet giver tryghed og nærvær samt muligheden for at kunne ligge ned og arbejde. I lokalet kan eleverne sidde flere sammen eller vælge fordybelse til og fra på de afskærmede pladser. Indretningen rummer forskellige borde i almindelig- og i ståhøjde, så eleverne kan vælge den arbejdsstilling, der passer dem bedst.

5.-9. KLASSE

I 5.-9. klasse bevæger læringsrummet sig mere mod et ungemiljø. På disse klassetrin ses indretningen ofte med gruppearbejdspladser til fire samt pladser til individuel fordybelse. Derudover indbefatter skolegangen nu også ofte tests og prøver, hvilket gør, at læringsrummet også skal kunne opdeles, så eleverne kan sidde hver for sig. Eleverne bliver i disse år mere selvstændige. De skal lære at tage ansvar for egen læring og indgå i et socialt fællesskab. Rummet skal hjælpe til denne udvikling ved bl.a. at indbyde til sociale og fællesskabende miljøer, hvor eleverne har mulighed for at socialisere sig på tværs af årgange og få et netværk i egen klasse såvel som i de andre klasser på skolen.

Rummet er indrettet med fokus på gruppearbejdspladser og med en variation af møbler, der giver eleverne mulighed for at arbejde både stående og i flere siddepositioner og sammenhænge. Der er plads til både samling og fællesskab, ro og fordybelse. Der tilbydes højt og trygt, blødt og lavt – og ikke mindst valgmuligheder for sceneskifte med tydelig kodning af, hvad der skal foregå hvor. I hjørnet er scenekasser med polstring placeret, så eleverne får et godt gruppearbejdsområde samt et hyggeligt sted at opholde sig i pauserne.

7 fordele ved det aktiverende læringsrum

1. Skaber rum til alle elevtyper med forskellige læringspræferencer, personligheder, læringsstile, intelligenser og forskellige fysiske behov.

2. Giver eleven ansvar og medbestemmelse for egen læring.

3. Skaber nye perspektiver, giver visuel variation og efterlader rum til kreativitet.

4. Forbedrer fysisk velvære. Skiftende siddestillinger reducerer risikoen for rygsmerter.

5. Giver underviseren mulighed for hurtige sceneskift og varierede aktiviteter.

6. Giver underviseren mulighed for at inkludere elever med særlige behov.

7. Forbedring af lydbilledet gennem kombination af åbne og lukkede møbler i forskellige højder, materialer og former. Hermed opnås forudsætning for bedre koncentration og arbejdsro.

Det bedste rum at lære i

De fire frihedsgrader

360° perspektiv