Det aktiverende læringsrum

0. klasse

1.-4. klasse

5.-9. klasse

7 fordele ved det aktiverende læringsrum

O. KLASSE

I 0. klasse skal eleverne bygge et solidt fundament for en god skolegang. De skal udvikle lyst, nysgerrighed og engagement til at beskæftige sig med skolens indhold, arbejdsformer og sociale fællesskaber. Derfor skal læringsrummet inspirere, favne bredt og indbyde til kreativitet og leg. Legen skal udgøre et centralt element i undervisningen, for det er i legen, at eleverne udvikler fantasi, tænkning, sprog og sociale kompetencer, som er byggestenen til en god skolegang.

1.-4. KLASSE

I 1.-4. klasse arbejdes der med en bred pallette af undervisningsformer. Alt fra individuelt arbejde, gruppearbejde, Cooperative learning, Ugeskema, projektbaseret læring osv. Dette stiller store krav til læringsrummet, som skal være fleksibelt og omstillingsparat alt efter aktiviteten i timen. På mange skoler oplever man i dag udfordringer med uro i klassen. En løsning kan være flere afskærmede pladser, hvor eleven kan trække sig tilbage og opnå fordybelse. Gulvpladsen er også vigtig, så klassen kan lave aktiviteter som fælles opmærksomhedsfokus, bevægelse og læring gennem leg.

5.-9. KLASSE

I 5.-9. klasse bevæger læringsrummet sig mere mod et ungemiljø. På disse klassetrin ses indretningen ofte med gruppearbejdspladser til fire samt pladser til individuel fordybelse. Derudover er skolegangen i nogle situationer præget af test og prøver, hvilket gør, at læringsrummet også skal kunne opdeles, så eleverne kan sidde hver for sig. Eleverne bliver i disse år mere selvstændige. De skal lære at tage ansvar for egen læring og indgå i et socialt fællesskab. Rummet skal hjælpe til denne udvikling ved blandt andet at indbyde til det sociale miljø, hvor eleverne har mulighed for at socialisere sig på tværs af årgange og få et netværk i egen klasse som i de andre klasser på skolen.

7 fordele ved det aktiverende læringsrum

1. Skaber rum til alle elevtyper med forskellige læringspræferencer, personligheder, læringsstile, intelligenser og forskellige fysiske behov.

2. Giver eleven ansvar og medbestemmelse for egen læring.

3. Skaber nye perspektiver, giver visuel variation og efterlader rum til kreativitet.

4. Forbedrer fysisk velvære. Skiftende siddestillinger reducerer risikoen for rygsmerter.

5. Giver underviseren mulighed for hurtige sceneskift og varierede aktiviteter.

6. Giver underviseren mulighed for at inkludere elever med særlige behov.

7. Forbedring af lydbilledet gennem kombination af åbne og lukkede møbler i forskellige højder, materialer og former. Hermed opnås forudsætning for bedre koncentration og arbejdsro.

Det bedste rum at lære i

De fire frihedsgrader

360° perspektiv