Läsgrottor

Läsgrottor

Med hjälp av läsgrottor kan man enkelt skapa ett rum i rummet, som ger trygghet och ro för eleven att fördjupa sig i undervisningsmaterialet. Läsgrottor är perfekta för individuellt arbete, men också när det kommer till grupp- och projektarbete, då möbelns sidor och stoppning skärmar av omvärldens aktiviteter och underlättar möjligheten för eleverna att koncentrera sig på uppgiften. Utöver att fungerar som en avskild arbetsplats, kan grottan även användas som en plats där eleverna kan dra sig undan om man har behov för att var lite för sig själv och ta en paus från de andra. Den bidrar till att ge rum och plats för enskilda elevers behov så att de kan känna sig trygga och arbeta i eget tempo. Läsgrottorna ger även möjlighet för enskilda samtal mellan läraren och eleven i en trygg och avskild miljö.