ZERTIFIZIERUNGEN

HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET

ISO-certifiering är inte något krav, men vi har valt att genomföra dessa certifieringsprocesser för att optimera vår produktivitet och effektivitet vilket bidrar till att vi uppfyller vår verksamhets mission och vision samt tillgodoser våra kunders önskemål.

CERTIFIERINGAR

ISO 9001:2015

ARBETSMILJÖ

OHSAS 18001:2008