om

HØJER MØBLER

Om Højer Møbler A/S

Højer Møbler är en dansk leverantör av skolmöbler med 25 års erfarenhet av utveckling, produktion och leverans till hela utbildningssektorn. Vi strävar efter att med vår inredning bidra till en ökad lust att lära genom att skapa innovativa och inspirerande lärmiljöer som underlättar aktivitetsbaserad undervisning. Vi prioriterar kvalitet, då vi anser att det är den bästa investeringen både för människor och miljö.

 

CERTIFIERINGAR

.Die wichtigsten Ziele für unsere Produktionspartner und Produkte sind effiziente Zertifizierungen und Umweltfreundlichkeit. Es liegt uns sehr am Herzen, den höchsten Standards in der Branche zu entsprechen.

$

ARBETSMILJÖ

Vi vill skapa en arbetsplats med PLATS FÖR ALLA. En fysisk-, psykisk- och socialt hälsosam arbetsmiljö, som bidrar till våra medarbetares livskvalitet samt en positiv kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

MILJÖ

Hos Højer Møbler arbetar vi målinriktat med att minska verksamhetens miljöbelastning. Vi tar ansvar för nästa generation, eftersom många små pusselbitar bidrar till den stora bilden.

N

KVALITÉ

Højer Møbler har en lång tradition av att leverera genomgående hög kvalité på alla områden och har utvecklat ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001: 2008. Samtidigt definierar vi hög kvalitet i förhållande till de förväntningar som våra kunder har, vilket inte bara rör produkterna utan även kompetent rådgivning och inredningslösningar som är anpassade efter specifika behov.