Opstartsworkshop case

Runnerydskolen i Nässjö kommune, Sverige er en skole med ca. 600 elever og 80 ansatte. Skolen ligger i et område med mange indvandrere og ca. 65% af børnene har derfor et andet sprog end svensk, som deres modersmål. Skolens værdier bygger på glæde, mangfoldighed, tryghed og kreativitet.

UDFORDRINGEN

Nässjö kommune har planlagt at bygge en ny Runnerydskole i kommunen. Formålet med den nye skole er bl.a. at fungere som pilotprojekt for kommende skolebyggerier i Sverige, hvorfor der er lagt op til at mange nye tilgange vil blive testet og evalueret i projektet. På et møde med Højer Møblers eksport afdeling i starten af 2015, ytrede skolen et ønske om at starte en forandringsproces på skolen med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige indretning af den fremtidige skole. Ledelsen ønskede at drage personalet ind i processen for at sikre ejerskab i det videre forløb. De ønskede at bringe nye tanker på området i spil, samt at inddrage inspiration fra andre skoler. To vigtige elementer i processen for Runnerydskole var desuden at skabe en ensretning på tværs af kulturforskelle, og at forandringerne skete med respekt for lærere og elever samt deres indbyrdes relationer.

20150518 111653 Opstartsworkshop Case

LØSNINGEN

Højer Møbler tilbød at facilitere en opstartsworkshop for skolen, hvor personalet blev udfordret på måden vi indretter vores skoler på i dag, samt fik til opgave at definere hvilke behov skolen ønskede at opfylde i deres nye skole. Formen på workshoppen var skiftevis gruppearbejde, præsentation og små øvelser, hvor deltagerne selv skulle være med til at arbejde med løsningsforslag. Der blev på dagen sat fokus på fremtidens kompetencer, den rette læringsbase, og rummet som en læringskulisse m.m.

”Det er relevant at diskutere, at vi skal uddanne til at kunne tænke i nye, innovative løsninger og fungere i teams, og at vores læringsrum skal understøtte dette. ”

Kjell

Daværende vice-skoleleder

”Vi fik et spændende oplæg fra Højer Møbler og fik mange spændende tanker med hjem i bagagen. Løsningen med at tage personalet ud af deres vante sammenhæng, gav rigtig god mening, da det var med til at kigge mere løsningsorienteret på vores læringsmiljøer.”

Eva Borefur

Skoleleder

RESULTATET

Opstartsworkshoppen blev afholdt som et heldagsarrangement for alle 80 ansatte. For skoleleder Eva Borefur var dagen et velkomment indspark, som lod dem se med nye øjne på deres forskellige læringsmiljøer på skolen.

”I den indledende fase kan en opstartsworkshop være en rigtig god investering, da det kan være med til at synliggøre behov, som måske ikke er indlysende for de mennesker, der arbejder på skolen dagligt”

Eva Borefur

Skoleleder

PERSPEKTIVERING

Efter opstartsworkshoppen ønskede Runnerydskolen at dele de nye tanker med andre skoler i kommunen. Højer Møbler arrangerede derfor en studietur for 12 skoleledere fra Nässjö Kommune til København, så de kunne blive inspireret af nogle af vores læringsmiljøer i Danmark. Runnerydskolen er fortsat i proces med Højer Møbler om at definere den endelige løsning for den nye Runnerydskole.

20150518 114310 Opstartsworkshop Case