INFORMATION
  • Opstartsworkshoppen afholdes hos den deltagende institution/skole.
  • Opstartsworkshoppen tilpasses deltagernes behov, så emnerne er relevante for den enkelte gruppe af deltagere.
  • Opstartsworkshoppen varer 2.5 timer.
TEMA
  • Det aktiverende læringsrum.

Skal vi ringe dig op?

Opstartsworkshop

En workshop er en aktiv og dialogbaseret studiedag for personalegruppen.

Workshoppen er oplagt at bruge som startskud til en forandringsproces for uddannelsesinstitutionen, der vil arbejde aktivt med sine læringsrum. Deltagerne vil gå hjem med en ny viden om sammenhængen mellem motivation, læring og det fysiske rum og få italesat deres ønsker og behov og defineret succeskriterierne for det nye aktiverende læringsmiljø.

Har I mod på at blive udfordret til en workshop, så kontakt os gerne for et tilbud.
I kan også se hvordan en opstartsworkshop har hjulpet andre.

Få hjælp & rådgivning

20210217 113508 greyscale 1 Opstartsworkshop

Anne Natalie Westergaard Jensen
Rumpilot og indretningskonsulent

91 23 04 65
ann@hojermobler.dk