Inspirationsoplæg case

Skipper Clement Skolen er Aalborgs største privatskole – og som de skriver på deres hjemmeside; “En skole for dem der vil.” Skolen har 750 elever fordelt på 37 klasser, hvoraf de 200 elever går i den Internationale del af skolen. Skipper Clement Skolen arbejder efter 3 grundlæggende værdier: Respekt, ansvar og høflighed.

UDFORDRINGEN

Skipper Clement Skolen har et ledelsesmæssigt ønske om at være med i front, også hvad angår de fysiske læringsmiljøer, og har i de seneste år arbejdet på at komme nærmere deres egne behov og ønsker til denne forandringsproces. Skolen er kendt for at være meget boglig. Det har fra ledelsens side været svært at skabe bredt ejerskab for tankerne om at nytænke læringsmiljøerne. En begrundelse de ofte rammer ind i fra lærere såvel som forældre er, at ”det vi har, det virker jo godt”. Ledelsen havde derfor et ønske om at invitere en 3. part ind til at forstyrre personalet positivt, inspirere og åbne op for nye tanker og muligheder.

Skipper Clement Skolen Inspirationsoplæg case

LØSNINGEN

1 times inspirationsoplæg blev startskuddet for en ny proces på skolen. 40-50 ansatte: lærere, pædagogisk personale, servicepersonale og ledelsen mødte ind til deres månedlige personalemøde, hvor Højer Møbler var sat på dagsordenen med oplægget

 

 

”Tilbage til skolebænken?”

 

 

OPLÆGGET

Hvorfor hedder det tilbage til skolebænken, når al videnskab peger på, at vi lærer bedst når vi lærer aktivt? Hvad er aktiv læring og hvorfor er det svært at huske det, man kun har hørt og ikke selv prøvet?

Oplægget blev afsluttet med en øvelse, hvor hver deltager skulle tage stilling til hvilken frihedsgrad deres læringsmiljøer har nu, og efterfølgende diskutere hvor ”frit” de hver især ønsker at indrette sig i fremtidens læringsrum.

RESULTATET

Inspirationsoplægget medførte en øget nysgerrighed omkring temaet hos personalet. Læringsrum er nu officielt sat på dagsordenen og ønskerne til Skipper Clement Skolens fremtidige læringsrum er blevet italesat. Personalet har tilmed fået sat billeder på hvilke muligheder, der ligger i at arbejde med rum og læring. Inspirationsoplægget har igangsat en debat omkring læringsrummene, og ledelsen er ikke længere de eneste, der taler muligheder og begrænsninger i forhold til de fremtidige læringsrum. Det er desuden blevet lettere for ledelsen at lokalisere de ildsjæle hos personalet, som skolen fremover kan have fordel af at inddrage i processen.

 

 

PERSPEKTIVERING

Repræsentanter fra service og skolens ledelse har efterfølgende været på studietur med Højer Møbler for at opleve indretning af læringsmiljøer i en større frihedsgrad end deres nuværende. Ledelsens ønsker fremadrettet at favne en bredere gruppe af ansatte, komme nærmere skolens behov, samt få skabt et øget ejerskab for processen frem mod de fremtidige læringsmiljøer. Skolen arbejder derfor nu frem mod etablering af et Learning Lab i tråd med, hvad de oplevede på en af skolerne fra studieturen.