INFORMATION
  • Inspirationsoplæg er en effektiv og hurtig måde at inspirere et bredt publikum på.
  • Det tilstræbes at skabe plads til spørgsmål og dialog undervejs.
  • Inspirationsoplægget varer 1.5 time.
  • Inspirationsoplægget kan afholdes hos den deltagende uddannelsesinstitution, eller på ”udebane”.
TEMA
  • Det aktiverende læringsrum

Skal vi ringe dig op?

Inspirationsoplæg

Ledelsen, personalegruppen, bestyrelsen får gennem et inspirationsoplæg ny viden om sammenhængen mellem motivation, læring og det fysiske rum.

Et inspirationsoplæg kan være både provokerende og inspirerende og kan få deltagerne til at se på læringsrummet med nye øjne. Vi fortæller om, hvorfor du skal arbejde med læringsrummets indretning og hvordan du ved hjælp af en indretning i 3. frihedsgrad kan opnå højere motivation hos eleverne, skabe bedre trivsel og fællesskab i klassen samt give underviseren bedre mulighed for at igangsætte varierende aktiviteter og støtte elever med særlige behov.
Deltagerne går fra inspirationsoplægget med lyst og motivation til selv at gå i gang med at forandre og udvikle læringsrummet.

Har I lyst til at blive blæst tilbage af et af vore velafprøvede oplæg, så kontakt os gerne for et tilbud. I kan også se hvordan et inspirations oplæg har hjulpet andre.

Få hjælp & rådgivning

20210217 113508 greyscale 1 Inspirationsoplæg

Anne Natalie Westergaard Jensen
Rumpilot og indretningskonsulent

91 23 04 65
ann@hojermobler.dk