Vester Hassing skole

Vester Hassing Skole ønskede at revolutionere deres læringsmiljøer så de kunne gå hånd-i-hånd med deres pædagogiske principper og nytænkning, skolens it-profil og ikke mindst med den læring de forventede at praktisere.
Efter besøg på 3 skoler med 3 forskellige profiler besluttede Vester Hassing Skole at etablere 2 testmiljøer for at kunne komme tættere på hvilken retning der passede dem bedst.

Bestil et testrum – indskoling

Det ene testmiljø er lokaliseret i indskolingen og er et ekstra rum som de forskellige klasser kan booke sig ind i på skift. Ønsket er at hver klasse flytter alt deres undervisning til lokalet i min 2-3 uger.

Vester Hassing feature image Vester Hassing skole
Vester Hassing 6 klasse4 Vester Hassing skole

Permanent testlokale – 6. klasse

Det andet testlokale er en 6. klasse som kommer til at være fast i lokalet. Til 6. klasse hører et fællesareal som også er re-tænkt i forhold til funktion og hvilken værdi det kan spille ind med til de øvrige lokaler i klyngen. Passive arealer er blevet aktiveret og det er blevet muligt at lave flydende sceneskifte som ikke virker forstyrrende på undervisningen og elevernes arbejde.

“Forandring kan være svær, men ikke her. Alle eleverne har hurtigt vænnet sig til de nye og meget anderledes omgivelser.”

Rummet har styrket elevernes sociale forhold og i en social velfungerende klasse er eleverne kommet endnu tættere på hinanden.
Det har været en sund øvelse, at flytte ind i testmiljøet og ikke kun være på besøg. De udfordringer eleverne og underviserene har mødt, er blevet løst på en ny, og endnu mere værdiskabende måde, netop fordi en hverdag skal fungere.

Implementering på hele skolen

Efter perioden med testlokalerne med stor succes var overstået, besluttede Vester Hassing skole i 2019 at implementere aktiverende læringsmiljøer overalt på skolen. Alle klasserum i både indskoling, mellemtrin og udskoling er herefter blevet indrettet ud fra principperne om, at alle skal kunne skifte siddestilling når man ønsker. 

 

Vester Hassing feature image Vester Hassing skole

Ud over skoles klasserum er skolens fællesrum og PLC også blevet indrettet med varierede møbler og med legende elementer for både store og små. I skolens PLC samler det store Bastalto møbel skolens elever til både fordybelse – med masser af bogkasser omkring – og som amfi ved små præsentationer/koncerter i lokalet. 

VH PLC Vester Hassing skole
VH fællesrum indskoling Vester Hassing skole

Ud over skoles klasserum er skolens fællesrum og PLC også blevet indrettet med varierede møbler og med legende elementer for både store og små. I skolens PLC samler det store Bastalto møbel skolens elever til både fordybelse – med masser af bogkasser omkring – og som amfi ved små præsentationer/koncerter i lokalet. 

 

Skolens fælleslokaler er et stort aktiv – og her har man virkelig forstået at udnytte og indrette alle kvatratmeter med hyggelige og brugbare nicher og læringsområder.

“I forhold til vores trivselsmåling. Før, altså med de gamle møbler, så var der et spørgsmål om de fysiske rammer. Jeg tror der var ca. 35% der var tilfreds med det. Det er jo lavt. Så fik vi det nye. Så var vi oppe på 76%. og der var de nye møbler lige sat ind.”

Tommy, viceleder, Vester Hassing Skole

 

VH katederhule Vester Hassing skole
VH udskoling Vester Hassing skole
VH mellemtrin Vester Hassing skole
VH fællesrum indskoling2 Vester Hassing skole
VH mellemtrin2 Vester Hassing skole

 

Ja, vi bruger fællesrummene meget mere nu. Det er nok det der fungerer allerbedst. Det er rigtig godt det vi har fået lavet der.

Støjen derude er ikke slem, men vi organiserer det med et “klyngekørekort”, som bliver inddraget hvis man larmer for meget.

Tommy, viceleder, Vester Hassing Skole

 

VH fællesrum mellem Vester Hassing skole