Maglegårdsskolen

Maglegårdsskolen ligger i Hellerup på Sjælland. Skolen har ca 660 elever fordelt på klassetrin 0.-9. klasse. Endvidere har skolen også et specialafsnit som Højer Møbler i 2020 har indrettet. I specialafsnittet er der plads til omkring 10-15 børn.

Udfordringen

Maglegårdsskolen havde brug for nye lokaler til indretning af deres specialafsnit. Den gamle pedelbolig ved siden af skolen blev taget i brug og renovering og istandsættelse af huset blev igangsat. Der blev herefter indrettet lokaler til 10-15 elever i boligen, med hjælp fra Højer Møbler. Stueetagen skulle indeholde køkkenafdeling samt lokaler til mellemtrinselever. Overtagen lokaler til udskolingselever. 

 

Maglegaardsskolen IMG 0681 Maglegårdsskolen
Maglegaardsskolen IMG 0700 Maglegårdsskolen

Løsningen

For at imødekomme elevernes behov for individuel undervisning er der brug for små rum med flere nicher, der kan skabe ro og tryghed i undervisningssituationen. 

Til gruppearbejdet er der i mellemtrinslokalet et rundt gruppebord i midten af lokalet samt et tæppe på gulvet til formidling. Her er en rummelig og hjemlig stemning og farverne er rolige og kølige for at skærpe koncentrationen.

 

Klasselokalerne er indrettet med individuelle pladser, så alle elever har hver sin plads med egen tavle og bogkasse. Her har eleven sit eget personlige space, med overblik over sine egen ting, egne mål og opgaver som skrives på skrivetavlerne.

Testskole

Skolen og Højer Møbler har efterfølgende indgået et samarbejde om at teste funktion og virkning af udvalgte hulemøbler fra Højer Møbler heriblandt Habicave sansestimulerende hule. HabiCave sansestimulerende hule beroliger og hjælper eleven til at aflade stress og uro vha. ro og sansepåvirkninger fra møblets omsluttende design og vippende meder. Eleven genoplades og opnår bedre velvære og trivsel.

Maglegaardsskolen IMG 0702 Maglegårdsskolen

I begge afsnit er der et fællesrum og køkkenet er et hyggeligt samlingssted hvor eleverne nyder at være fælles.

 

Resultatet

Skolen er rigtig glade for deres nye lokaler og indretningen fungerer rigtig godt. Børnene trives i det nye miljø og udfordringer er blevet løst på bedste vis.