Løgstør skole case

Løgstør skole er en mellemstor folkeskole med ca 420 elever. Skolen har to spor af hver klassetrin fra 0. -9. klassetrin. Skolen har desuden et AKT-afsnit med 3 klasser fra 0.-4., 4.-7. og 7.-9.

UDFORDRINGEN

Løgstør skole er bygget i 1968 – 1974 og havde behov for en større renovering. I 2017 gik skolen i gang med renoveringen som inkluderede alle bygninger og lokaler. Man startede med renovering af udskolingens undervisningslokalerne som bl.a. indebar nye gulve og nyt inventar.

Til fælleslokalerne ønskede skolen et samlingssted og frirum med loungestemning og hygge, hvor udskolingseleverne samtidig kunne arbejde i grupper, og formidle/præsenterer deres arbejder for klassen eller en større gruppe. Skolen var vilde med vores produktudvalg og interesseret i at indrette i 3. frihedsgrad, hvor indretningen er varieret og tilbyder forskellige siddepladser med et mix at høje, lave og afskærmede elevpladser, samt bløde møbler.

Logstor udskoling klasse2 Løgstør skole
Logstor udskoling faellesareal2 Løgstør skole

Skolen var super glade for deres indretning af udskolingslokalerne, og ønskede derfor at implementere 3. frihedsgrad i resten af klasserne. Derfor indrettes to testlokaler til indskoling/mellemtrin, hvor der i 3 mdr. skulle opsamles erfaringer. Evalueringen af lokalerne var positiv og indretningen blev derefter implementeret i alle klassetrin. Mellemtrinets fælleslokale blev herefter også indrettet med et mix af højt og lavt og bløde møbler.

LØSNINGEN

Ledelsen og personalet har været med i processen fra start. Ønsket var en fleksibel indretning samt at få afprøvet den nye indretning med testlokaler. Succesen med testlokalerne afgjorde, at de resterende indskolings- og mellemtrinslokaler blev indrettet.

I klasselokalerne havde skolen et ønsker om huler og hyggekroge samt mere gulvplads. Der var et ønske om at bibeholde afskærmningerne med opbevaring/hylder.

Logstor mellemtrin klasse2 Løgstør skole
Logstor mellemtrin faellesareal2 Løgstør skole

 

”Vi er simpelthen så glade for det her fælleslokale. (mellemtrin) Eleverne nyder rigtig meget at være her og det fungere super godt til både undervisning og hygge/frirum.”

Skoleleder Klaus Toft