NyNaturfag Højer Møbler overtager forskningsbaseret projekt   NyNaturfag

Højer Møbler overtager forskningsbaseret projekt – NyNaturfag

Højer Møbler A/S overtog pr. 1. januar 2018 det forskningsbaserede projekt NyNaturfag, opstartet og drevet af Kata Fonden siden 2013. Formålet med projektet NyNaturfag er at udbrede kendskabet til, hvordan man indretter gode naturfagslokaler til grundskoler i hele landet. Forskningsresultaterne der fra viser, at en indretning efter det nye indretningskoncept vil give eleverne større engagement og skabe flere muligheder for læring.

Tanken med konceptet er, at indretningen skal understøtte udforskende og eksperimenterende naturfaglig læring og muliggøre, at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på.

Det er væsentligt for os at sikre projektets fortsatte udvikling og udbredelse til gavn for landets skoler. Samtidig har Højer Møbler allerede i mange år arbejdet med indretning af aktiverende læringsrum efter principper, der ligger meget tæt op ad NyNaturfags konceptet. Det er derfor helt naturligt at styrke og udvide Højer Møblers læringsrumskoncepter til også at omfatte naturfagslokaler. Med både stolthed og stor glæde overtager vi nu NyNaturfags stafetten”, udtaler Højer Møblers direktør Michael Glibstrup.

NyNaturfags konceptet forbliver frit tilgængeligt
Højer Møbler vil med overtagelsen fortsat drive projektet efter NyNaturfags principperne samt sikre, at konceptet forbliver frit tilgængeligt på hjemmesiden www.nynaturfag.dk og på www.hojermobler.dk.

I forbindelse med NyNaturfags konceptet tilbyder Højer Møbler fortsat sparring, inspiration, rådgivning og workshops til de skoler og organisationer, som ønsker det – helt i tråd med Kata Fondens hidtidige arbejde på projektet. Højer Møbler vil desuden være at finde på naturfagsmessen ”Big Bang-konferencen” den 5. og 6. april 2018 i Odense Congress Center.

Nu også professionel rådgivning og indretningsforslag
Men Højer Møbler A/S kan tilføre NyNaturfags konceptet en ekstra dimension. Skolerne får nemlig nu, med vores møbelmæssige baggrund, også tilbudt professionel rådgivning omkring produkter og indretning med baggrund i et solidt produktkendskab. Desuden kan skolerne forvente realiserbare og professionelle tegningsforslag samt sparring med et hold af kompetente medarbejdere, der står klar til at hjælpe med de rette løsninger”, siger Michael Glibstrup.

”Vi glæder os til at fortsætte Kata Fondens fantastiske arbejde og være med til at skabe nogle bedre og tidsvarende naturfaglige rammer til gavn for både børn og undervisere på vores skoler rundt om i landet”, slutter Michael Glibstrup.