Miljø

Miljø

Hos Højer Møbler A/S arbejder vi målrettet for at nedbringe vores miljøbelastning lige fra møblet starter sit ”liv” som råvare, til produktion og til møblerne ender som affald. Det praktiserer vi gennem vores miljøledelsessystem.

Det betyder at:

 • Vi producerer møbler af høj kvalitet.
 • Vi bruger miljøvenlige materialer.
 • Vi arbejder for en bæredygtig produktion.
 • Vi søger mod at mindske og genanvende vores affald, og vi har fokus på bæredygtigt skovbrug.

Højer Møbler A/S er ligeledes aktiv i Netværket for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark (NBE), hvilket giver os inspiration og mod til at tænke endnu mere bæredygtigt.

Høj kvalitet med lang levetid

Når vi hos Højer Møbler A/S producerer møbler af høj kvalitet med en levetid på minimum 20 år, sikrer vi at vores kunder får mest muligt for pengene, men vi mindsker ligeledes møblets gennemsnitlige miljøbelastning. Dette skyldes, at miljøbelastningen er størst ved produktion og dermed mindskes miljøbelastningen, jo længere tid der går mellem kundens køb af nye møbler.

Miljøvenlige materialer og kemi

Hos Højer Møbler A/S er vores ønske at skabe møbler, der er medspillere frem for modspillere i vores kunders dagligdag. Dette indebærer selvfølgeligt, at alle vores egenproducerede produkter overholder kravene til Dansk Indeklima Mærkning, og at flere af vores produkter er indeklima-testet ved Teknologisk Institut. Det er således en selvfølge, at vores egenproducerede møbler ikke indeholder stoffer, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.
Desuden garanterer vi på egenproducerede møbler at:

 • Spånplader og krydsfiner er fri for lim med formaldehyd og behandles med en vandbaseret vådlak, der ikke er syrehærdende, men UV-hærdet og dermed ikke har nogen afdampning af giftstoffer, fordi hærdningen er øjeblikkelig.
 • Vores metalkomponenter er lakeret med pulverlak, en tørlak, som er fri for de opløsningsmidler, der er kilde til giftudslip i luft og afløb, og hvis udnyttelsesgrad er meget tæt på 100%.
 • Ingen af vores plastmaterialer eller kunststoffer er fremstillet i det hormonforstyrrende materiale PVC, samt at plastmaterialerne aldrig indeholder phthalater eller Bisphenol-A, som ligeledes er hormonforstyrrende og miljøskadelige.
 • De benyttede tekstiler, flamingokugler i sækkestole og koldskum i de polstrede stole, er af sikkerhedshensyn behandlet med flammehæmmende midler, men ingen af stofferne er bromerede flammehæmmere, som er farlige for både miljøet og mennesker.

 

Bæredygtigt skovbrug

Ejer Jens Højer er ejer af Højer Skoven i Nordjylland med det formål at give tilbage til naturen. Skoven er en fredsskov på 9,8 HA, og der er i dag plantet over 40.000 træer i skoven, samt anlagt en sø og gangstier til gavn for både det mangfoldige dyreliv og lokalområdets beboere.

Bæredygtig produktion

I udviklingen af nye produkter foretager vi en eco-rating, hvor vi pointgiver produkterne ud fra en række relevante miljøforhold herunder bl.a. levetid, materialer, transport optimering og bortskaffelse. Således motiverer vi os selv til at tage de gode miljø-valg i udviklingsprocessen og altid have fokus på hvor vi kan forbedre produktets miljøpåvirkning. Hos Højer Møbler A/S er bæredygtig fremskaffelse af alle materialer et vigtigt emne. Derfor er det en høj prioritet for os at vælge danske leverandører, hvor det er muligt, så CO2 udledningen ved fremskaffelse af materialerne er så lav som mulig. Samtidig indgår vi et tæt samarbejde med vores primære leverandører om hvordan vi gennem nye tiltag kan gøre produktionen endnu mere bæredygtig.

Affaldshåndtering

Hos Højer Møbler A/S genanvender vi vores affald i det omfang vi kan og afleverer alt overskydende papir, pap, plast og metal til genanvendelse gennem Stena Recycling. Vi pakker vores møbler i tæpper og plastfilm, uden at gå på kompromis med kvaliteten af emballeringen. Vi tager tæpper og plast retur efter levering. Dermed sikrer vi at tæpperne bruges igen til næste levering og at plasten sendes til korrekt genanvendelse. Det er ikke kun ved levering vi optimere vores affaldshåndtering. Allerede i vores udviklingsproces har vi fokus på at udvikle vores møbler således, de ved endt levetid er lette for brugeren at adskille i delkomponenter af rene materialer, som kan afleveres til genanvendelse. Se video her.

Politikker

Højer Møbler A/S er en ansvarlig og bevidst virksomhed ved at;

 • Skabe langtidsholdbare og ressourcebesparende løsninger for at forebygge og mindske vores miljøpåvirkninger.
 • Inspirere kunder og samarbejdspartnere til at vælge bæredygtige løsninger.
 • Handle med kompetente, ansvarlige og gerne nære samarbejdspartnere.