Kvalitet og Garanti

Kvalitet

Lang levetid og cirkulær økonomi

Højer Møbler har en lang tradition for at levere høj ensartet kvalitet på alle områder, og vi arbejder derfor ud fra vores kvalitetsledelsessystem.

Vi har stort fokus på miljørigtig og bæredygtig udvikling af møbler og vælger altid en høj kvalitet i hele processen i alt fra materialevalg, til frembringelse.

Det helt centrale og bærende element i vores produktfrembringelsesproces er: At sikre ressourcer til næste generation.

Alt sammen for at spare på jordens råstoffer og have fokus på miljørigtige beslutninger i processen.

Det betyder derfor:

 • at vi har stort fokus på at skabe produkter med så lang en levetid som muligt, så produktet kan holdes i et cirkulært kredsløb med højst mulig værdi længst muligt.
 • at vi designer og konstruerer vores møbler i modulære designs, så de enkelte sliddele kan udskiftes og produktet vedligeholdes løbende.
 • at NÅR produktet i den sidste ende må kasseres, så kan det komponentadskilles og affaldssorteres.

Det kalder vi Cirkulær økonomi.

Garanti

Hos Højer Møbler forhandler vi både egenudviklede produkter og handelsvarer fra andre møbelfabrikanter. Dette er for at tilbyde vores kunder et bredt og alsidigt produktsortiment. Vi stiller høje krav til møblernes holdbarhed og stabilitet uanset om det er vores egenudviklede produkter eller handelsvarer. Dette skyldes vores erfaring og kendskab til undervisningsmiljøer, som viser, at møblerne udsættes for en markant belastning i den daglige brug. Dette gælder i endnu højere grad, hvis rummet bruges aktivt, og der er mange skift i undervisningen.

Vores erfaring siger os, at vores produkter er af så høj kvalitet at vi kan give 20 års garanti. Så det gør vi!

Vores produkter holder hvad de lover. Derfor dækker de 20 års garanti:

 • ALLE former for produktfejl, der måtte være eller opstå ved normal brug af produktet.

Garantien dækker IKKE hærværk eller forkert brug af produktet ej heller sliddele som eks.vis gaspatroner, hjul og gummibuffer.

 

Produkter og udviklingsproces

I vores udviklingsproces følger vi den pædagogiske og didaktiske udvikling tæt, og vi prøver at være tæt på vores kunder både gennem besøg og dialog. Vi ser det som vores fineste opgave at se behov, når de spirer, også dem som vores kunder ikke selv er bevidste om, så vi kan udvikle løsninger, der understøtter de ændrede forhold i den pædagogiske praksis.

Udviklingsprocessen bæres af vores tværfaglige viden inden for ergonomi, undervisningsmiljøer, industriel design, rumdesign, materialer og produktion, samt mere end 25 års erfaring med møbelproduktion til uddannelsesinstitutioner. Når vi udvikler vores produkter, er sikkerheden i brug og anvendelse væsentlig for os, både i forhold til kemi og konstruktion. Vi har derfor testet vores produkter på Teknologisk Institut for afdampning, styrke og ergonomi. Samtidig afprøver vi produkternes holdbarhed og funktionalitet på udvalgte uddannelsesinstitutioner, når vi udvikler et gennemgribende nyt produkt. Således får vi konkrete tilbagemeldinger, der kan bruges både fremadrettet og i vores sidste produktforbedringer, inden vi implementerer produktet endeligt i vores produktsortiment.

Mennesket er ikke skabt til at sidde stille, men til bevægelse og variation. Vi sætter en god ergonomi højt i vores produktudvikling, men vores generelle holdning er, at den bedste siddestilling altid er den næste. Den studerende tilbringer ofte meget tid på en uddannelsesinstitution, og det er vigtigt, at vi gennem løsningen tilbyder en varieret siddestilling.

 

Politikker

Hos Højer skaber vi merværdi for jer ved at:

 • Levere en høj og ensartet kvalitet, der ligger over de aftalte krav.
 • Tilegne os ny viden og teknologi via netværk.
 • Være en virksomhed i udvikling med fokus på optimering.

Rådgivning

Vi ønsker at være en fagligt bredt funderet, kompetent og inspirerende sparringspartner for vores kunder, og vi holder os derfor opdaterede på den nyeste pædagogik og de didaktiske redskaber. Vi interesserer os for, hvad der interesserer vores kunder og følger med i den nyeste forskning. Vi netværker livligt med læringsrumseksperter både nationalt og internationalt, hvilket gør os i stand til at sætte nye standarder og trends indenfor vores felt.

I vores rådgivning ønsker vi at indfange vores kunders drømme for deres læringsmiljøer, læringsmål, pædagogiske praksis og kultur. Formålet er at vi i fællesskab med kunden finder en løsning, som enten understøtter medarbejderne og eleverne hvor de er, eller som er med til at skubbe den pædagogiske praksis dertil, hvor de gerne vil være. Samtidig skal løsningen matche kundens økonomi, og vi hjælper derfor ofte vores kunder med at prioritere, hvilke løsninger der skaber størst værdi, samt lave en investeringsplan, der strækker sig over længere tid.

Det kan være en stor forandring, når en kunde ønsker at arbejde aktivt med sine læringsrum, og vi tilbyder derfor en række rådgivningsydelser, som kan hjælpe til at facilitere denne forandringsproces. Vi vejleder og rådgiver også gerne kunden, som selv ønsker at drive processen.

Indretningsløsninger

Vi forsøger i vores indretningsforslag at understøtte kunden, der hvor de er, eller hvor de gerne vil være i deres pædagogiske praksis. Vi mener, at man ved at ændre de fysiske rammer naturligt vil ændre didaktikken og organiseringen. Den rigtige indretningsløsning kan være med til at:

 • Øge elevernes tilstedeværelse og motivation, fordi de får frihed til at vælge og tage ansvar.
 • Øge indlæringen og lysten til at gå i skole.
 • Minimere støj.
 • Øge trivsel og minimere mobning, ved at skabe kollaboration, bevægelsesfrihed, positiv stimulation og tæt fællesskab.

I en undervisnings- og læringssituation er der ofte behov for at rummet kan rumme forskellige og skiftende aktiviteter. Det kan være et behov for at samle klasser på tværs af årgange, arbejde projektorienteret i grupper, bevæge sig, sidde fordybet alene, trække mindre grupper til side i kortere eller længere perioder eller noget helt andet. Hver kunde har sine behov, og vores fineste opgave er at finde en indretningsløsning, der bedst muligt passer den enkelte.