FNs Verdensmål

3 sundhedtrivsel Verdens målene

Højer Møbler arbejder for at elever og lærere får en sundere og bedre skolegang og et bedre arbejdsliv. Vores løsninger skal øge lærerens mulighed for at gennemføre en varieret og aktiv undervisning, samt anspore eleverne til ofte at skifte arbejdsstilling og bevæge sig mere. Du kan læse mere om vores arbejde med aktiverende læringsmiljøer under her.

4 kvalitetsuddannelse Verdens målene

Højer Møblers aktiverende indretninger, kan højne skoleelevers lyst og motivation til læring. Har plads til alle uanset personlighedstype, læringspræferencer og fysiske behov. Du kan læse mere om vores arbejde med aktiverende læringsmiljøer under her.

8 astændige jobs og økomomisk vækst Verdens målene

Socialt ansvar er en af Højer Møblers grundværdier og Højer Møbler ønsker at skabe en god hverdag for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Vi samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, som en del af vores sociale ansvar.

Læs mere om vores arbejde med arbejdsmiljø

Bliv inspireret af vores samarbejde med RÅT&GODT

9 industri innovation og infrastruktur Verdens målene

Højer Møbler arbejder aktivt med at skabe nye cirkulære forretningsmodeller, til gavn for mennesker og miljøet. Læs mere om vores arbejde med lineær til cirkulær økonomi, under her.

12 ansvarligt forbrug og produktion Verdens målene

Højer Møbler har fokus på ansvarlig, bæredygtig produktion, hvor der spares på råmaterialer. Der udvikles moduldesignede kvalitetsprodukter med lang levetid, der kan vedligeholdes og istandsættes. Vi affaldssorterer og genanvender emballage samt arbejder aktivt med at nedbringe CO2 udledningen. Derudover arbejder Højer Møbler aktivt på at ændre indkøbspraksissen i kommunerne, så bæredygtighed opprioriteres.

15 livet på land Verdens målene

Ved at tilbyde produkter der er FSC® certificeret, bidrager Højer Møbler til bæredygtig skovbrug, samt sikring af biodiversiteten både inden for planteliv og dyreliv i de skove, hvor det certificerede træ kommer fra. Vi sikrer også, at de mennesker, der arbejder i skovene har ordentlige arbejdsvilkår.

17 partnerskaber for handling Verdens målene

Det er nødvendigt med lokalt, nationalt og internationalt samarbejde for at nå verdensmålene. Derfor har Højer Møbler også fokus på partnerskaber og samarbejdsaftaler, der fremmer bæredygtig udvikling.

Læs mere om vores arbejde med Aalborg Kommune

Læs mere om Rethink casen her