Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler for Højer Møbler A/S om at skabe et fysisk, psykisk og socialt miljø på arbejdspladsen, som både bidrager til vores medarbejderes livskvalitet og til en positiv kontakt med kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

FYSISK

Med både produktion, administration og konsulenter på landevejen er det fysiske arbejdsmiljø hos Højer Møbler A/S ofte i fokus. Det bliver varetaget af vores miljø og arbejdsmiljø organisation (MAMO), som vores medarbejdere til enhver tid kan henvende sig til for råd, vejledning og ønsker til arbejdsmiljømæssige forbedringer. De sørger for at sikkerheden i produktionen, på landevejen og i kontorerne er i top og, at lys, indeklima, inventar og udstyr støtter op om en optimal dagligdag. Højer Møbler har desuden valgt at have et røgfrit miljø. Der er derfor pr. 1. oktober 2015 indført rygeforbud i virksomheden.

PSYKISK

Vores medarbejdere er vores største ressource, og det bliver derfor altid prioriteret højt, at vores medarbejdere skal glæde sig til at komme på arbejde og føle sig værdsat. Dette praktiseres gennem et fladt hierarki og en tillidsbaseret ledelsesform, hvor værdier som frihed under ansvar, fleksibilitet og arbejdsglæde er i højsædet. Vi afholder desuden årlige udviklingssamtaler, hvor medarbejderens trivsel i dagligdagen, samt fremtidige ambitioner bliver vendt. Vi opfordrer ligeledes alle vores medarbejdere til at være opmærksomme på hinanden, og til at lære af hinanden. Dette skaber både tillid, venskab og indsigt på tværs af virksomheden.

FAGLIGT

Det er vigtigt for Højer Møbler, at medarbejderne er veluddannede og løbende får efteruddannelse. Det er med til at gøre Højer Møbler konkurrencedygtig og sikrer, at den enkelte medarbejder får mulighed for at udvikle sig i sit job.

Politikker – arbejdsmiljø

Højer Møbler vil være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder engagerede og kompetente medarbejdere ved at:

  • Praktisere en flad organisation, hvor vi gør vores ypperste for at hjælpe hinanden og kunderne.
  • Opretholde en sikker og sund arbejdsplads i et innovativt miljø, hvor alle befinder sig godt fysisk og psykisk.
  • Forpligtige os til at forebygge skade og arbejdsrelaterede sygdomme, og løbende at forbedre vores arbejdsmiljøledelsessystem og arbejdsmiljøpræstationer.
  • Tage et socialt ansvar ved at skabe plads til alle.
  • Opfordre til og muliggøre kompetenceudvikling.
arbejdsmiljo hojer Arbejdsmiljø

<button onclick="goBack()" class="tilbageknap">Tilbage</button>