Sådan indretter vi et NyNaturfags lokale

Når vi indretter et NyNaturfagsområde, så deler vi området op i Labs, så der kan skabes en speciel stemning i hvert område og gøre lokalerne autentiske i deres udtryk. Derefter indretter vi labs’ne ud fra NyNaturfagszonerne. NyNaturfagslokaler kan have mange størrelser og behøver nødvendigvis ikke indholde alle zoner, men fælles for lokalerne er at de skal tilbyde så bred en spændvidde som muligt.

le universe5 Sådan indretter vi et NyNaturfags lokale

Labs

De fem NyNaturfags Labs tager udgangspunkt i at der arbejdes tværfagligt med naturfagene.

Science lab

I Science lab er der særligt fokus på fine eksperimenter med mindre kemiske eksperimenter, molekylære forsøg, mikroskopi og præcise eksperimenter og apparater, forsøg med el, magnetisme, mekanisk bevægelser, kulde og varme mv.

Værksteds lab

I værksteds Lab bygger man simple modeller til sine eksperimenter, man støjer og sviner, snakker og griner. Man koncentrerer sig i larm, afprøver ideer, regner og tegner, bygger og tester.

Natur lab

I Natur lab er der særligt fokus på beskidte/våde eksperimenter og forsøg, såsom kemiske eksperimenter, dissektion, bearbejdelse af plantedele, jordbundprøver og lignende. Alle naturens elementer som vand, vejr, jord, planter, liv, dyr, død og lort bringes i spil.

Fald Lab

I Fald lab er der højt til loftet og plads til store armbevægelser. Man eksperimenterer med tyngdekraft, opdrift og 1:1 modeller. Det lukkede rum er oplagt til at undersøge lys i forskellig form eller lave forskellige eksperimenter med lyd.

Videns lab

I videns Lab brainstormes der på ideer, der laves research på nettet, resultaterne debatteres, opdagelserne rapporteres i artikler eller på store plancher, film klippes og viden formidles for et publikum. Man sidder alene og fordyber sig, man samles i store grupper, man griner og diskutere eller man arbejder koncentreret på at forstå et resultat.

Zoner

Zonerne er de forskellige rumelementer, som man kan bruge i en NyNaturfags indretning for at skabe en bred spændvidde, der både strækker sig fra generalistiske til naturfaglige aktiviteter (den vandrette akse), og fra ekstroverte til introverte aktiviteter (den lodrette akse).

Arena

I arenaen formidles der. Underviseren præsenterer et nyt emne eller eleverne formidler deres resultater. Man sidder her kort til en introduktion eller præsentation.En arena kan realiseres ved at opstille siddepladser i halvcirkelform, suppleret af nogle enkle rumlige signalelementer, der afgrænser et sceneområde.

Researchbar

Researchbaren er stedet hvor man søger viden eller dokumenterer. Man opholder sig ofte kun ved researchbaren i kortere perioder, hvor man hurtigt søger viden eller går til og fra for at dokumentere et resultat. Når man er placeret ved researchbaren har man overblikket over lokalet og sine gruppemedlemmer, som evt. er i gang med et opstille et forsøg.
Reseachbaren etableres ofte som et højt gavlbord med enkelte højstole, så man både kan stå eller hurtigt sætte sig med en kammerat.

Niche

I en niche kan man trække sig alene eller få personer. En niche er god hvis man skal koncentrere sig om en svær opgave eller hvis læreren skal give feedback. En niche kan skabes i et mindre rum der en helt eller delvist lukket. En niche kan også skabes i et afskærmet hjørne af et større rum, hvor der er mulighed for at snakke fortroligt.

Studiepladser

Studiepladserne er gode til at fortrække sig til, når man har brug for at sidde alene og søge viden eller dokumentere.

Pladserne kan iscenesættes som biblioteksbordene i amerikanske retssalsfilm, med lave skillevægge mellem pladserne og muligvis en bordlampe på hver plads. Eleverne sidder her længere tid ad gangen og der indrettes derfor ofte med en god kontorstol.

Dokumentation

Dokumentation er ligesom researchbar og studiepladsen det sted, hvor du kan dokumentere dine resultater. Du sidder ofte en hel gruppe og diskuterer resultater eller forbereder en præsentation. Det er derfor også et mere ekstrovert sted end fx en studieplads.
Dokumentationszonen kan etableres med et gruppe- eller højbord, hvor der er plads til flere computere eller en stor planche.

Brainstorm

I brainstorm området opstarter man arbejdet med et emne. Man idegenerer på emner og deler ens interesser og undrende spørgsmål. Eleverne sidder eller står over for hinanden og gerne tæt med henblik på dialog og samtale.
Et brainstorm område etableres omkring en demokratisk tavle, så der er mulighed for at placere ideer hvor alle i gruppen kan se dem. For at skabe en uformel stemning kan man indrette med bløde sofaer eller puffer.

Fokuszoner

I fokuszonerne arbejdes der i grupper på 3-6 personer. Der deles viden og diskuteres. Fokuszonerne kan enten være åbne, så der er fri adgang til at gruppen ved siden af og dermed rig mulighed for at sparre med hinanden og spørge om hjælp. De kan også være mere afskærmede, så der er visuel ro til at arbejde fokuseret i gruppen.
Fokuszoner kan etableres med gruppeborde i forskellige former, størrelser og højder. Bordene kan afskærmes fra hinanden med lette reoler, trådnet eller skillevægge.

Mikroskopi

Udstyr må gerne stå fremme, så det kan inspirere eleverne til at undersøge og afprøve det. Derfor er det vigtigt at have steder til mikrofaciliteter i en NyNaturfags indretning. Et sted til mikroskopi er oplagt at have. Det må gerne være et afskærmet sted, hvor man sidder godt i længere tid og hvor der er ro til at koncentrere sig.
Et sted til mikroskopi kan etableres i en niche i bygningen eller i et mindre lokale. Nichen kan også skabes med reoler eller større møbler. Det er vigtigt at have den rigtige arbejdshøjde, når man arbejder med mikroskopi og derfor anbefales det at bordet enten kan være et hæve/sænkebord eller at stolen har en gaspatron, så elever i alle størrelser kan sidde eller stå i den rette højde.

Eksperiment med observation

Ved nogle eksperimenter er der ikke mulighed for at hele gruppen er i gang med forsøget, eller det kræver at nogle elever dokumentere aktiviteterne og resultaterne undervejs. I disse situationer kan der skabes en afsides plads med et godt udkig til eksperiment området og plads til computer til de elever, der har rollen at dokumentere frem for at eksperimentere.
Det kan etableres med et højbord i umiddelbar nærhed af eksperimentområdet eller ved et gruppebord, der trækkes hen til forsøgsstationerne.

Forsøgsopstilling

Det at lave en forsøgsopstilling er en vigtig aktivitetet i de naturfaglige fag, da det er her eleverne be- eller afkræfter deres hypoteser. Når der arbejdes med forsøg er det ofte nødvendigt at have adgang til gas, vand eller strøm.Eleverne er ofte sammen to og to eller i en mindre gruppe, hvor de hjælper hinanden med at opstille forsøget. Der skal derfor være god plads til at alle kan komme til og se hvad der sker.
En forsøgsopstillings zone kan etableres ved et bord i stå-højde tæt på installationer. Det vil desuden være oplagt at have et rullebord i samme højde på hjul, hvor man kan stå at planlægge og så trække hen til installationerne, når man skal opstille forsøget.

Modelcelle

Når der skal bygges modeller er det finmotorikken der er i spil, og det er derfor vigtigt ikke at blive forstyrret eller sidde ved et ustabilt bord. Stedet er typisk et sted hvor den introverte elev nyder at sidde og fordybe sig.
En modelbyggercelle kan udstyres med asymmetriske bordplader og en afskærmet endevæg, der muliggør et valg mellem at arbejde med udsyn til andre eller helt for sig selv.

Lukket forsøg

Det vil være en fordel, hvis man i nærheden af et naturfagsområde kan have et sted, hvor der kan laves lukkede forsøg med tyngdekraft, lys eller lyd.
Et sted til lukkede forsøg kan etableres ved at lukke dørene og rulle mørklægningsgardiner ned i et mindre rum fx et depot, et videnslab eller et faldlab.

Værksted

Værkstedet er et centralt element i konceptet. Et godt naturfagligt læringsmiljø har et dedikeret værksted – ikke skolens sløjdlokale, som ofte er optaget af andre, men et værksted specifikt til naturfagsforløbene med almindeligt værkstedsudstyr, som eleverne frit må bruge, og et tilhørende materialelager med “godt skrammel” – brugbare, tilpas store og små stumper af alt muligt anvendeligt.
Værkstedet er stedet hvor man koncentrerer sig i larm, og det skal derfor være placeret sådan at det ikke forstyrre dem der skal koncentrere sig i stilhed.

Se prototypen fremtidens undervisningsfacilitet (Naturfagshuset FUF)