Mange måder at lære på

Læringspyramiden

Fælles for os som mennesker er at vi lærer mest, når vi er aktive i vores læringsproces. Det kan illustreres gennem læringspyramiden.

Vi er dog stadig forskellige som elever og lærer med forskellige personligheder, evner og behov.
Nogle elever har brug for at trække sig alene for at kunne koncentrere sig, nogle bliver motiveret at være i centrum af et summende lokale med masser af aktivitet, og nogle forstår med deres hænder og har brug for at prøve selv.
Derfor er det et grundprincip, at indretningen skal give læreren mulighed for at veksle mellem de forskellige undervisningsformer, så han kan differentiere sin undervisning til den enkelte gruppe og elev og at der tilbydes en indretning med en bred spændvidde, hvor alle kan finde en passende plads.

”Du lærer på en sjov måde – og der er også flere muligheder for at lære, i stedet for bare at sidde”
– Elev

mange måder at lære på model Mange måder at lære på

Personaer

For at blive skarp på hvem brugerne er har arbejdsgruppen vha. persona-metoden defineret 6 forskellige elev typer og 4 forskellige lære typer.
Personaerne hviler på beretninger fra arbejdsgruppens naturfagslærere om, hvilke typer af elever og kollegaer de møder i deres hverdag.

Læs mere om hvordan vi har udviklet personaerne med persona-metoden

Du kan også downloade beskrivelser af personaerne her: