FASE 4

INDRETNING

Indretning Fase 4   Indretning

I denne fase skal jeres rumprogram og moodboards udvikles til et konkret indretningsforslag med inventarlister. Og jeres budget skal på plads. Denne fase er jeres sidste chance for at sikre, at jeres nye naturfagslokaler bliver ligeså fantastiske og inspirerende, som I tænkte fra start!

I er nu gledet ind i fase 2 og skal her gennemføre tre-fire aktiviteter i projektgruppen. Det er en spændende fase, hvor I kommer tættere på jeres brugere, får taget hul på jeres persona-arbejde og kommer i gang med diskussionerne om hvad jeres nye rum egentlig skal kunne.

Læs introduktionen her, og brug ellers værktøjskassen, som I finder ude i højre spalte. Øvelsesvejledningen hjælper jer med at komme godt igennem øvelserne.

Indretning Fase 4   Indretning

Fra idé til virkelighed

Det er i denne fase arkitekten udvikler detaljerede oplæg til, hvordan rum, områder og zoner kan indrettes, og ingeniøren forholder sig til bygningens konstruktion og installationer.

Hvis der skal bygges om, tegner arkitekten også en ombygningsplan. Dernæst skal der indhentes priser på byggearbejder, materialer og inventar, så I sikrer, at budgettet overholdes.

I denne fase oplever I formentlig, at nogle af jeres idéer er for dyre at realisere. Drøft alternative, mindre omkostningstunge løsninger. Til dette kan I bruge vores hjælpeark “Virkemidler”. Læs også afsnittet nedenfor om ”den nøjsomme tilgang”.

Alle i gruppen skal fortsat have mulighed for at følge med i udviklingen og i de til- og fravalg der træffes, så projektets målsætninger og de pædagogiske værdier fastholdes.

Der dukker hele tiden nye idéer op, og det kan være svært at modstå fristelsen til at forfølge dem. Men lad være. Stol på, at de konklusioner I er nået frem til tidligere i processen, og som nu er samlet og illustreret i rumprogram og moodboards, stadig er de rigtige.

Brug øvelsesvejledningen til denne fase.

Fra idé til virkelighed

Det er i denne fase arkitekten udvikler detaljerede oplæg til, hvordan rum, områder og zoner kan indrettes, og ingeniøren forholder sig til bygningens konstruktion og installationer.

Hvis der skal bygges om, tegner arkitekten også en ombygningsplan. Dernæst skal der indhentes priser på byggearbejder, materialer og inventar, så I sikrer, at budgettet overholdes.

I denne fase oplever I formentlig, at nogle af jeres idéer er for dyre at realisere. Drøft alternative, mindre omkostningstunge løsninger. Til dette kan I bruge vores hjælpeark “Virkemidler”. Læs også afsnittet nedenfor om ”den nøjsomme tilgang”.

Alle i gruppen skal fortsat have mulighed for at følge med i udviklingen og i de til- og fravalg der træffes, så projektets målsætninger og de pædagogiske værdier fastholdes.

Der dukker hele tiden nye idéer op, og det kan være svært at modstå fristelsen til at forfølge dem. Men lad være. Stol på, at de konklusioner I er nået frem til tidligere i processen, og som nu er samlet og illustreret i rumprogram og moodboards, stadig er de rigtige.

Brug øvelsesvejledningen til denne fase.

Den nøjsomme tilgang

Drøft alternative, mindre omkostningstunge løsninger, der kan skabe stor forandring:

1. Genbrug: Genbrug møbler, stole, borde og skabe. Byg dem om til nye formål. Sæt hjul under borde, giv skabene nye pladser, byg små bænke, nicher mv. Brug genbrugstræ, x-finer eller mdf.

2. Prioritering er et nøgleord: I vores projekt på Strandby Skole havde vi et meget lille budget og vi måtte hele tiden prioritere. I alt brugte skolen 220.000 kroner og fik fuldstændig forandrede rammer. Fx trængte lokalerne virkelig til et nyt gulv, fordi vi rev to vægge ned mellem lokaler, der havde helt forskellige gulvbelægninger, ligesom de gamle gasledninger havde efterladt 12 huller over et stort areal. Da vi spurgte os selv om et nyt gulv ville gavne elevernes engagement/læring … ja, så var vi ikke i tvivl. Svaret blev et rungende NEJ! Til gengæld brugte vi en del penge på nyt akustikloft, så det blev rart at være i rummene, selv med mange børn. Hvis man tager læringsbriller på, bliver det langt nemmere at prioritere.

3. Få timer af kommunen (til arkitekt, projektleder, proceskonsulent mv.): Det kan være langt nemme at få timer fra kommunen end penge. Udnyt det. Det er også i kommunens interesse at hjælpe jer, så meget de kan.

Test spændvidden

Når I har det endelige indretningsforslag fra arkitekten, så test spændvidden igen (de fire kvadranter) hvis I er det mindste i tvivl om rummets spændvidde – det kan gøre på 15 minutter!

Hvis I finder frem til væsentlige mangler i rummene, må I overveje at finde plads til det – og vær opmærksom på, at det selvfølgelig koster i tid og økonomi.

Brug denne fase til at forfine og nuancere de idéer, som I allerede har i spil, og som I valgte at arbejde videre med fra sidste fase.

Find personaerne frem igen

Forestil jer endnu engang hvordan jeres personaer vil bruge de foreslåede løsninger. Hvordan er deres adfærd? Arbejder de sammen, hver for sig, forstyrrer de hinanden? Og hvordan har læreren mulighed for at vejlede, sparre og støtte eleverne? Hvordan påvirker iscenesættelsen eleverne? Fortæller rummene en historie, og hvordan bidrager de til at eleverne kan leve sig ind i forskellige roller?

Kvalificering

Til slut evalueres og kvalificeres indretningsforslag, inventarliste og ombygningsplan i forhold til projektets målsætninger og værdier. Stil kritiske spørgsmål og tag også stilling til overflader, farver, belysning og kunstnerisk udsmykning.

Når I er kommet frem til en indretning med stor spændvidde, de rigtige funktioner og et realistisk budget, er jeres nye naturfagslokale(r) klar til at blive realiseret.

Følg projektet helt i mål

Med afslutningen af fase 4 har I afsluttet størstedelen af jeres arbejde. Muligheden for at ændre beslutninger er ikke længere til stede. Nu skal arkitekt, ingeniør og projekteringsleder detaljere projektet og udforme tegninger, som skal bruges til at realisere jeres nye rammer.

Vi beskriver ikke projekterings- og byggefasen her på siden, netop fordi jeres indflydelse på det færdige resultat herfra er meget begrænset. Vi anbefaler alligevel at projektgruppen stadig følger med på sidelinjen og særligt at projektgruppen deltager, hvis der opstår behov for en sen sparerunde, eller hvis noget – når byggeriet er gået i gang – alligevel viser sig ikke at kunne realiseres.

Vi anbefaler derfor at en repræsentant fra projektgruppen altid deltager i byggemøderne. Helt frem til jeres nye lokaler tages i brug.

Hjælp & rådgivning

Anne 1 Fase 4   Indretning

Anne Natalie Westergaard Jensen
Rumpilot og projektleder

91 23 04 65
ann@hojermobler.dk

”Man bliver udfordret lidt mere, når man bliver overladt til sig selv, og selv
skal finde ud af hvad man skal gøre. Når der er lidt større udfordring, så tænker man heller ikke
på alle andre ting. Man er mere fokuseret – altså det bliver man nødt til at være, hvis man skal
løse opgaverne”
– elev