Fase 1

FORBEREDELSE

Forberedelse Fase 1   Forberedelse

Det indledende arbejde

Måske har I allerede været rundt her på websitet og læst om konceptet og naturfagshuset? Hvis ikke I har nået det endnu, er det en god idé at gøre det her i løbet af første fase.

Det indledende arbejde

Måske har I allerede været rundt her på websitet og læst om konceptet og naturfagshuset? Hvis ikke I har nået det endnu, er det en god idé at gøre det her i løbet af første fase.

Forberedelse Fase 1   Forberedelse

Hvilke personer skal være med

Det første I skal finde ud af er, hvem der skal være en del af projektgruppen og dernæst sørge for at alle er involveret fra begyndelsen. Er det fx alle naturfagslærere på skolen, som skal involveres? Og skal I have en pædagogisk konsulent fra kommunen med?

Vi anbefaler at så mange som muligt af naturfagslærerne på skolen er med, og at der som minimum er én fra skolens ledelse og én fra skolens driftsafdeling repræsenteret i arbejdsgruppen. Det er en fordel at de personer, som efterfølgende skal have med lokalet at gøre, ved hvorfor det ser ud som det gør og kender begrundelserne for til- og fravalg.

I skal derudover have en arkitekt tilknyttet. Det kan I ikke undvære, uanset hvor lille jeres projekt er. Hvis jeres budget er lille, er det en idé at spørge kommunen om en af deres arkitekter har mulighed for at være med. Ofte er det nemmere for dem at bidrage med timer end med penge.

I skal også beslutte jer for, hvem der skal lede processen. Kan I lede udviklingsprocessen selv, eller skal I have en person ind udefra? Processen skal styres forholdsvist stramt, hvis metoden skal virke. Så hvis I ikke har prøvet en lignende proces på skolen før, er det en god idé at alliere sig med én som har lidt erfaring med processtyring. Uanset hvad I vælger, så er det denne metode, I har besluttet jer for – og den I nu vil følge fra start til slut.

Hvilke personer skal være med

Det første I skal finde ud af er, hvem der skal være en del af projektgruppen og dernæst sørge for at alle er involveret fra begyndelsen. Er det fx alle naturfagslærere på skolen, som skal involveres? Og skal I have en pædagogisk konsulent fra kommunen med?

Vi anbefaler at så mange som muligt af naturfagslærerne på skolen er med, og at der som minimum er én fra skolens ledelse og én fra skolens driftsafdeling repræsenteret i arbejdsgruppen. Det er en fordel at de personer, som efterfølgende skal have med lokalet at gøre, ved hvorfor det ser ud som det gør og kender begrundelserne for til- og fravalg.

I skal derudover have en arkitekt tilknyttet. Det kan I ikke undvære, uanset hvor lille jeres projekt er. Hvis jeres budget er lille, er det en idé at spørge kommunen om en af deres arkitekter har mulighed for at være med. Ofte er det nemmere for dem at bidrage med timer end med penge.

I skal også beslutte jer for, hvem der skal lede processen. Kan I lede udviklingsprocessen selv, eller skal I have en person ind udefra? Processen skal styres forholdsvist stramt, hvis metoden skal virke. Så hvis I ikke har prøvet en lignende proces på skolen før, er det en god idé at alliere sig med én som har lidt erfaring med processtyring. Uanset hvad I vælger, så er det denne metode, I har besluttet jer for – og den I nu vil følge fra start til slut.

Afklaring – projektets mål og værdier

Første fase hedder ”Forberedelsen”, og I befinder jer allerede i den. Den kan strække sig over alt fra en enkelt uge og op til en måned. Den bør ikke vare meget længere, men det afhænger helt af de præmisser, der ligger til grund for projektet – og projektets omfang.

Første fase er afsættet for hele projektet. Det er her, I danner styregruppen, projektgruppen og afklarer projektets overordnede rammer. Proceslederen forbereder jeres fælles ’Kick off’, hvor hele gruppen gruppen forventningsafstemmer, får et fælles overblik over de fire faser, og fastlægger mødedatoer.

Det er også nu, I diskuterer jer frem til projektmål og værdier. Hvad ønsker vi at opnå med vores nye rammer? Og hvilke pædagogiske værdier ligger der til grund for dem? Vil vi gentænke vores måde at undervise i naturfag på? Hvis ja: Hvordan vil vi gerne undervise? Hvad vil vi gøre anderledes? Måske vil I booke en spændende person til et foredrag, som kan give jer nye input til jeres undervisning? I skal under alle omstændigheder overveje et besøg i naturfagshuset på Nordals. Læs om dette under ”Besøg huset”.

I skal altså have følgende drøftet og formuleret skriftligt:

  • Styregruppen – navn, rolle og ansvar
  • Projektgruppen – navn, rolle og ansvar
  • Projektrammer – tid, økonomi mv.

Målsætninger og værdier

Alt dette kan øvelsesvejledningen + værktøjerne i højre spalte hjælpe jer med. Desuden skal I have udfyldt arbejdskortet, som I også finder i højre spalte. Arbejdskortet er et dynamisk redskab, som løbende kan ændre sig, men de øvrige dokumenter, tegninger eller planer, som afslutter en fase og bruges som afsæt for den efterfølgende, er som udgangspunkt definitive. Når I er klar med dette, er I klar til næste fase.

Værktøjskasse fase 1

Hjælp & rådgivning

Anne 1 Fase 1   Forberedelse

Anne Natalie Westergaard Jensen
Rumpilot og projektleder
91 23 04 65
ann@hojermobler.dk

”Man er forsker på en anden måde. Man går ikke bare over og efterprøver nogle teorier, som er gennemprøvet og siger ’fint, så får vi en idé om hvad syrer og baser er’ (…) her kan man gøre det på en anden måde”
– lærer