Få hjælp og rådgivning

Den optimale indretningsløsning

Vi vil gerne, at vores kunder får den løsning, som passer præcis til deres behov og ønsker.

For os handler den rigtige løsning dog ikke kun om at vælge de rigtige møbler, men også om at indrette og anvende møblerne, så de understøtter de pædagogiske mål og didaktiske metoder. Når indretningen, organiseringen og didaktikken komplimenterer, frem for at modarbejde, hinanden, så kan vi øge elevernes læring, motivation og trivsel.

Vi tilbyder derfor inspirationsoplæg, opstartsworkshop, studietur og implementeringsworkshop i forbindelse med NyNaturfags konceptet. Vi vil gerne inspirere skolerne og uddannelsesinstitutionerne til at se på naturfagslokalet med nye øjne, og hjælpe med til, at der bliver taget hånd om forandringsprocessen i forbindelse med, at man implementere indretningskonceptet NyNaturfag.

”For mig var det nemmere at koncentrere mig, end når vi bare sidder og hører på læreren.”
– elev

Dialogmøde 

Få besøg af vores konsulent, som vil fortælle om, hvordan du ved hjælp af indretningskonceptet NyNaturfag kan opnå højere motivation hos eleverne, skabe nysgerrighed og interesse for naturfagene, skabe bedre trivsel og fællesskab i klassen samt give underviseren bedre mulighed for at igangsætte varierende aktiviteter og støtte elever med særlige behov. Vi tilrettelægger sammen den efterfølgende proces, så vi får skabt den bedste løsning til jer. 

Inspirationsoplæg/kick off i fase 1

Til et inspirationsoplæg hører ledelsen, personalegruppen eller bestyrelsen om sammenhængen mellem motivation, læring og det fysiske rum. Vores rumpilot kommer ud på Jeres skole og fortæller om indretningskonceptet NyNaturfag, hvorefter I skal definere projektet mål og værdier.  I går fra inspirationsoplægget med lyst og motivation til selv at gå i gang med at forandre og udvikle Jeres naturfagslokaler. 

Opstartsworkshop i fase 2

workshop Få hjælp og rådgivning

En opstartsworkshop er en aktiv og dialogbaseret studiedag for personalegruppen. Workshoppen er oplagt at bruge som startskud til en forandringsproces af naturfagslokalerne. I vil gå hjem med en ny viden om sammenhængen mellem motivation, læring og det fysiske rum og få italesat jeres ønsker og behov og defineret succeskriterierne for jeres læringsmiljø. 

Få et overblik over de 4 faser her

Kom selv i gang

Besog naturfagshuset Få hjælp og rådgivning

Besøg Naturfagshuset eller tag på studietur 

Kom på besøg i Naturfagshuset i Sønderborg eller tag med vores konsulent på en studietur til skoler, som i forvejen har indrettet efter NyNaturfags principperne. I vil blive inspireret og udfordret i jeres syn på naturfagslokalet, i vil opleve, hvordan forskellige indretningsløsninger fungerer i dagligdagen, og i vil høre lærernes erfaringer med løsningen. I kommer hjem med et fælles sprog om læringsrum. I planlægger selv transport, forplejning mv. samt afholder udgifter hertil.  

Naturfagslokalet designes i fase 3 og 4 

På baggrund af NyNaturfags principperne samt jeres behov- og ønskeliste vil vores arkitekt designe et konkret indretningsforslag til Jer.  

Hvis I gør brug af kommunens arkitekt, tilbyder vi at godkende indretningsplanerne efter NyNaturfags principperne og eventuelt give anbefalinger til forslaget.   

Implementerings workshop 

Implementeringsworkshoppen afholdes efter der er blevet indrettet med en NyNaturfags indretning. Workshoppens formål er at skabe ejerskab og forståelse for løsning, italesætte udfordringer og bekymringer samt lægge en plan for hvad der skal ændres i den pædagogiske praksis, skolens organisering eller indretningen for at opnå det fulde læringsudbytte.   

Opfølgning

Efter 3-6 måneder bliver I kontaktet af vores konsulent, som sammen med jer evaluerer på jeres nye læringsmiljø og giver sparring på eventuelle udfordringer. 

Vil du høre mere om vores rådgivning – Kontakt vores rumpilot og projektleder af nynaturfag 

Vi flyttede os rundt til de rum, der passede til det forsøg vi skulle lave. Og derfor kunne jeg godt lide, der var forskellige rum, fordi så kunne vi være flere steder på én gang og prøve nogle forskellige vinkler på forsøgene”
– elev

Få hjælp & rådgivning

Anne 1 Få hjælp og rådgivning

Anne Natalie Westergaard Jensen
Rumpilot og projektleder

91 23 04 65
ann@hojermobler.dk